Variationer i det Humane Genom: Nyt kursus for sundhedsfaglige

​Hvilke genvariationer er godartede, og hvilke er sygdomsfremkaldende? Og hvilke metoder og teknologier har vi til at undersøge genom-variationer med? Det er blot nogle af de spørgsmål, som sundhedsfaglige kan få svar på ved at deltage i et nyt kursus om genetiske variationer arrangeret af Københavns Universitet i tæt samarbejde med eksperter fra Juliane Marie Centret og Diagnostisk Center på Rigshospitalet.

Kurset tilbydes som sommeruniversitetskursus på Københavns Universitet og giver indsigt i nøgleprincipper for det menneskelige genom og en praktisk forståelse af konsekvenserne af genomiske forskelle. Kurset dækker også tekniske værktøjer, bioinformatik, datalagring samt etiske og juridiske aspekter af genomforskning og inddragelse af patienter i beslutningsprocesser.

På kurset kan sundhedsfaglige og andre med interesse for genetiske variationer lære mere om:  

 • Grundlæggende begreber for individualiseret medicin med fokus på genomforskning
 • Genetiske og epigenetiske variationer og deres samspil i sygdomspatologi
 • Eksisterende metoder og teknologier til undersøgelse af genomforskelle
 • Eksisterende databaser til registrering af genom variationer
 • Bioinformatik og dataanalyse, herunder håndtering af store data
 • Datalagring og beskyttelse - Danish Computerome projekt
 • Evalueringer af konsekvenserne af genomforskelle i sundhed og sygdom
 • Eksisterende anvendelser af genomforskelle i individualiseret medicin: Eksempler på kræftforstyrrelser, immunologi, psykiatri
 • Hvordan man oversætter genetisk viden til klinisk praksis, inddragelse af patienter / individer i processen, genetisk rådgivning
 • Etiske og juridiske aspekter af genomforskningsstudier

 

Undervisningen er interaktiv og består af en kombination af forelæsninger, diskussioner, gruppearbejde og casestudier.

Deltagere

Kurset er målrettet fagfolk inden for medicin ogbioinformatik eller beslægtede områder (fx folkesundhed, humanbiologi og bioteknologi) samt deltagere med særlig interesse i tekniske aspekter af genomforskning og fagfolk fra medicinalindustrien. Kurset giver en introduktion til dem, der ikke er bekendt med menneskelig genomforskning.

Kursusdatoer

Kurset varer 5 dage og løber af stablen fra den 21.-25. august 2017, 9:00 - 16:30 på Københavns Universitet, Frederiksberg Campus.

Kursusarrangør

Zeynep Tümer, DMSc, MD, ph.d. Kennedy Centret, Klinisk Genetisk Klinik, Rigshospitalet og Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet.

Medarrangører

 • Finn Cilius Nielsen, professor, DMSc, Enhed Genomisk Medicin, Københavns Universitetshospital og Diagnostisk Center, Rigshospitalet
 • Niels Tommerup, professor, DMSc
 • Wilhelm Johannsen Center for Funktionsgenomforskning, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Københavns Universitet

Undervisere

Underviserne på kurset er eksperter fra hele Europa bl.a.:

 • Søren Brunak, professor, forskningsdirektør, Novo Nordisk Fondens Center for Proteinforskning, Københavns Universitet; Center for Biologisk Sequence Analysis, Institut for Systembiologi, Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
 • Johan den Dunnen, professor, Leids Universitets Medicinsk Center, Nederlandene og Human Genome Variation Society
 • Magnus Fontes, professor, direktør for Lunds Universitets Center for Dataanalyse, Sverige; Grundlægger af bioinformatik software selskab Qlucore; Leder af International Group for Data Analysis, Institut Pasteur, Paris, Frankrig
 • Anne-Marie Gerdes, professor, Institut for Klinisk Genetik, Københavns Universitetshospital, Klinisk Genetisk Klinik, Rigshospitalet; Medlem af Det Etiske Råd
 • Anders Johannes Hansen, lektor, Danmarks Naturhistoriske Museum
 • Torben Hansen, professor og fungerende videnskabelig direktør, Novo Nordisk Fondens Center for Grundlæggende Metabolisk Forskning, Metabolisk Genetik, Københavns Universitet
 • Mette Hartlev, professor, Institut for Juridisk Institut for Velfærd og Marked, Juridisk Fakultet, Københavns Universitet
 • Anna Lindstrand, seniorforsker, Institut for Molekylær Medicin og Kirurgi, Karolinska Institutet, Sverige
 • Jens Lundgren, professor, Finsencentret, Rigshospitalet samt Institut for Smitsomme Sygdomme, Københavns Universitetshospital, Direktør for CHIP - Center for Excellence for Sundhed, Immunitet og Infektioner
 • Thorkild I. A. Sørensen, professor, Center for Grundlæggende Metabolisk Forskning, Københavns Universitet
 • Maaike Vreeswijk, seniorforsker, Ledien Universitetsmedicinsk Center, Holland
 • Thomas Werge, professor, Institut for Biologisk Psykiatri, Mental Health Center, Sct. Hans, Region Hovedstaden; Institut for Kliniske Fag, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
 • Torben Franck Ørntoft, professor, Institut for Molekylær Medicin, Aarhus Universitetshospital
 • Elsebet Østergaard, lektor, Institut for Klinisk Genetik, Københavns Universitetshospital, Klinisk Genetisk Klinik, Rigshospitalet; formand for Dansk Selskab for Medicinsk Genetik

Pris og tilmelding

Deltagelse i kurset koster 2.600 EUR / 19.000 kr. Ekskl. moms. Prisen inkluderer undervisning, kursusmaterialer og alle måltider under kurset.

Kurset er godkendt af Praktiserende Lægers Organisation (PLO), hvis du er medlem af PLO, kan du søge om refusion.

Yderligere information

Læs mere om kurset på Københavns Universitets hjemmeside.


Redaktør