Sårbare patientgrupper særligt udfordrede af digitale løsninger

​Patienter med kortvarige uddannelser reagerer med mistillid og fremmedgjorthed overfor digitale sundhedsløsninger. Løsninger som ellers skulle hjælpe med at øge patientens sundhedstilstand. Det viser resultaterne fra et forskningsprojekt i Medicinsk Endokrinologisk Klinik.

Den fremherskende tiltro til, at digitale løsninger kan fremme håndtering af egenomsorg og øge sundheden hos patienter med kroniske sygdomme, bliver udfordret i et forskningsprojekt af Ph.d. studerende Anne Sophie Mathiesen fra Medicinsk Endokrinologisk Klinik.

Et af de vigtigste resultater var påvisningen af øget diabetes stress hos patientgruppen, når de brugte digitale løsninger, samtidig med en oplevelse af mistillid til den digitale sundhedsinformation og et øget behov for menneskelig - fremfor digital - kontakt.

Forskningsprojektet har interviewet en gruppe sårbare patienter med type 2 diabetes om deres opfattelse af digitale løsninger. Det er særligt for gruppen af patienter med type 2 diabetes, at der er en høj repræsentation af mennesker med kort eller ingen uddannelse. 

Fælles for interviewdeltagerne var et kortvarige uddannelser, dårligt reguleret diabetes, lav sundhedskompetence, flere samtidige sygdomme, og en eller flere risikofaktorer indenfor rygning, alkohol, kost og stillesiddende livsstil. Patienterne er blandt andet blevet spurgt om, hvordan de mente, at digitale løsninger i højere grad kunne tilpasses deres ønsker og behov.
 
Resultaterne i projektet påviser alternative perspektiver på, hvordan ønsker og behov hos denne patientgruppe i højere grad kan tilgodeses for i værste fald at undgå, at øge en den   sociale ulighed i sundhed. 

Hør mere på Abdominalcentrets forskningseftermiddag 4. maj

På Abdominalcentrets forskningseftermiddag d. 4. maj kan du høre Anne Sophie Mathiesen fremlægge projektets resultater.
Se program og oplæg på forskningseftermiddagen


Titel
Vulnerable type 2 diabetes patients’ perceptions of digital solutions for diabetes management: A qualitative content analysis of incentives and barriers .

Redaktør