Ny teknologi skal forudsige kliniske hændelser hos postoperative patienter

To Ph.d. projekter i Anæstesi – og Operationsklinikken skal arbejde med forebyggelse af perioperative komplikationer ved kirurgisk indgreb.

Kirurgiske indgreb medfører risiko for perioperative komplikationer. De kommer ofte i form af respiratorisk og cirkulatorisk svigt, blødninger, trombose, smerter, infektioner og kognitive forstyrrelser. Typen af komplikationer afhænger af procedure men også af størrelsen og typen af det kirurgiske traume. Komplikationerne påvirkes også af patient-relaterede faktorer som co-morbiditet i form af hjerte-lungesvigt, kroniske smerter, nyresvigt og medicin forbrug. 

Fælles for komplikationer ved kirurgiske indgreb er den potentielt negative inflammatoriske respons, der opstår som følge af vævskaden under indgrebet. 

Betydningen af at kontrollere den inflammatoriske respons

Med udgangspunkt i risikoen for perioperative komplikationer arbejder et nyt Ph.d. projekt med fokus på betydningen af at kontrollere dette inflammatoriske respons. Det belyses ved - ved lodtrækningsforsøg, at behandle med enten højdosis eller normal dosis binyrebark hormon, for derefter at se på risikoen for at udvikle akutte postoperative komplikationer. 

Der er planlagt 4 forsøg på forskellige typer kirurgi - med hver deres risikoprofil. Forsøgene udføres i et samarbejde mellem Abdominalcentret, Enhed for Kirurgisk Patofysiologi og HOC. 

Computeralgoritmer og trådløs overvågning til opsporing af postoperative hændelser

Et andet nyligt Ph.d. projekt arbejder med tidlig opsporing af potentielt alvorlige postoperative hændelser ved hjælp af computeralgoritmer og trådløs overvågning af patienter. Det drejer sig om patienter, der gennemgår stor abdominal cancer kirurgi, da disse patienter har en betydelig (10-30 %) risiko for alvorlige komplikationer under indlæggelsen. 

Forskningsprojektet vil monitorere 400 patienter indlagt på sengeafdeling - døgnet rundt i de første 4 postoperative dage, for dermed at lære en computer at opdage og forudsige kliniske hændelser såsom lav desaturering, iltmangel i hjertet etc. Ved hjælp computerens tillærte behandlingsalgoritmer kan man dermed behandle og forebygge tidligt - og potentielt før der opstår skade. 

Projektet vil med tiden også kunne inddrage patienter, der udskrives til genoptræningshjem pga. dårlig status. 

Forskningsprojektet er et samarbejde mellem Abdominalcentret, Bispebjerg Hospital og Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Hør mere på Abdominalcentrets forskningseftermiddag 4. maj

På Abdominalcentrets forskningseftermiddag d. 4. maj kan du høre forskningsansvarlig læge, dr.med. Eske Kvanner Aasvang fremlægge projektets resultater.
Se program for forskningseftermiddagen i Abdominalcentret

Titel
Acute challenges in the postoperative care unit.
Redaktør