Fluorescens guidet kirurgi, levertransplantation og leverkræftkirurgi

Tre forskningsprojekter fra Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik har fokus på behandling af kræft i leveren, på levertransplantation og på vurdering af blodforsyning ved gastrointestinale sammensyninger.

Udvælgelse af patienter til transplantation for primær leverkræft

For at sikre bedst mulig behandling af patienter, undersøger et af Kirurgisk Gastroenterologisk Kliniks forskningsprojekter nu, hvilke kriterier man i fremtiden skal bruge ved udvælgelsen af patienter til hhv. transplantation eller operation for leverkræft. Der forskes herunder i brugen af biomarkører til at forudse prognosen af sygdommen efter kirurgisk behandling. 


Donorspecifikke antistoffers effekt hos levertransplanterede patienter

Inden for levertransplantation fokuserer et nyt forskningsprojekt på effekten af donorspecifikke antistoffer hos transplanterede patienter. Projektet undersøger, om tilstedeværelse af antistofferne kan skabe en kronisk afstødning af den nye lever og derved forringe overlevelse hos patienterne.  


Nærinfrarødt lys og fluorescerende kontraststof ved guidet kirurgi 

Ved kirurgisk fjernelse af kræft i fordøjelses-systemet er en optimal blodforsyning til vævet yderst vigtigt, da fjernelse af kræftknuden og tilstødende væv oftest kræver genetablering af fordøjelseskanalen med en sammensyning (anastomose). Tidligere undersøgelser har vist, at dårlig blodforsyning til disse sammensyninger er forbundet med øget risiko for lækage af sammensyningen. 

Patienter med lækage af en sammensyning efter kirurgi for kræft i fordøjelses-systemet har øget risiko for forlænget indlæggelsestid, permanent stomi, dårlig livskvalitet, forlænget tid til kemoterapi, tilbagefald af kræft, død og nedsat langtidsoverlevelse.

Derfor handler et andet forskningsområde i Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik om bedømmelse af blodforsyningen til væv under kirurgi. Projektet har etableret en kvantitativ metode til at vurdere blodforsyning ved brug af nær-infrarødt lys og injektion af et fluorescerende kontraststof, og undersøger nu faktorer, der påvirker blodforsyningen negativt og positivt, således at blodforsyningen kan optimeres og komplikationer potentielt kan undgås. 

Derudover undersøger projektet, hvordan man kan bruge fluorescens guidet kirurgi til at identificere metastaser, lymfeknuder og til at fastlægge tumorudbredelse.


Hør mere på Abdominalcentrets forskningseftermiddag 4. maj

På Abdominalcentrets forskningseftermiddag d. 4. maj kan du høre Hans-Christian Pommergaard og Nikolaj Albeck Nerup fremlægge resultater fra de tre projekter.
Se program og oplæg på forskningseftermiddagen


Titel
Fluorescens guidet kirurgi og forskning indenfor leverkirurgi og transplantation


Redaktør