Australsk-dansk samarbejde om graviditetsdiabetes

Den australske professor og diabetesekspert David McIntyre fra University of Queensland er fra april 2017 tilknyttet Center for Gravide med Diabetes på Rigshospitalet for at se nærmere på, hvordan de internationale guidelines for diagnosticering af graviditetsbetinget diabetes kan implementeres i Danmark. 

Professor David McIntyre skal sammen med professor Peter Damm og professor Elisabeth Mathiesen fra Center for Gravide med Diabetes på Rigshospitalet være med til at omsætte internationale guidelines for diagnosticering af graviditetsdiabetes til dansk kontekst og undersøge, hvilke omkostninger og fordele der vil være ved evt. at ændre den nuværende praksis i relation til de internationale anbefalinger.


Professor Peter Damm​
​Professor David McIntyre

- I Danmark er det i øjeblikket kun ca. 3 % af alle kvinder, der diagnosticeres med graviditetsdiabetes, fortæller professor McIntyre. I Australien er det 10-12 %. Denne forskel kunne måske skyldes den måde, man tester på eller ikke-tester på i Danmark, forklarer han. 

Tallet kunne potentielt tyde på, at der er omkring 8 % af de gravide kvinder, som ikke bliver diagnosticeret og behandlet for gestationel diabetes, og man ved ikke, om det har implikationer. Forskerne ved således ikke, om de 3 % skyldes sammensætningen i befolkningen eller noget andet. De ved ligeledes ikke, om det ville være en fordel for samfundet, for kvinden og for barnet, hvis man fandt ca. 8 % flere som fx i Australien. 

- Det er noget af det vi forsøger at undersøge gennem forskning og cost-benefit-analyser, forklarer David McIntyre, der glæder sig til samarbejdet med professor Peter Damm og professor Elisabeth Mathiesen samt de andre forskere inden for graviditet og diabetes i Danmark, som er internationalt anerkendte på området. 

Professor David McIntyre skal være i Danmark som gæsteprofessor i ca. 6 måneder i de kommende to år på et stipendium fra Det Danske Diabetes Akademi. Han har udover Rigshospitalet også etableret et samarbejde med Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet.

Det endelige mål er, at udvikle konsensusbaserede retningslinjer for diagnosticering af graviditetsdiabetes inden for det danske sundhedsvæsen.

Nogle af de hovedspørgsmål, som David McIntyre håber på, at han sammen med sine samarbejdspartnere i Danmark kan få klarhed over i løbet af sit ophold i Danmark og ved efterfølgende analyser, er:  

  • Hvad er den forventede omkostning ved at skifte fra nuværende danske kriterier til de internationale, IADPSG-kriterier for graviditetsdiabetes? Dvs. yderligere diagnostiske og behandlingsmæssige omkostninger for et øget antal kvinder, som diagnosticeres med graviditetsdiabetes.
  • Kan vi på baggrund af balancen mellem fordele og omkostninger nå en dansk konsensus om bedste praksis for diagnose og behandling af graviditetsdiabetes?
  • Hvilke yderligere undersøgelser skal der til for at fremme vores viden om og behandling for graviditetsdiabetes?


Forskningen forventes afsluttet i slutningen af 2018.


Redaktør