Antimikrobiel kateter-lås giver færre blodforgiftninger hos patienter med tarmsvigt

Konstant risiko for blodforgiftninger et livsvilkår for ​patienter med tarmsvigt, der får ernæring via et kateter i blodåren. Nu foreligger resultaterne fra en behandling til nedbringelse af hyppigheden af de potentielt dødelige blodforgiftninger.

Omkring 500 danske patienter med tarmsvigt er afhængige af at få tilført ernæring, væske og elektrolytter gennem et permanent centralt vene kateter for at undgå svær underernæring eller dehydrering. 

Behandlingen med ernæring via blodåren har vist sig livreddende, og siden slutningen af 1960´erne har Rigshospitalet og Medicinsk Gastroenterologisk Klinik været pionerer på området og muliggjort, at patienterne kan udskrives og komme hjem med denne behandling. 

Dog sætter den permanente tilstedeværelse af et centralt venekateter patienterne i konstant risiko for at udvikle blodforgiftninger - hvor bakterier eller svampe når blodbanen via katetret. Den evige frygt for blodforgiftning og de hyppige medfølgende indlæggelser til antibiotisk behandling, påvirker i væsentlig grad patienternes livskvalitet og har store sundhedsomkostninger. 

Forskningsprojektet har nu resultaterne fra et 2 års behandlingsstudie med en antimikrobiel kateter-lås opløsning, der skal hæmme bakterier og svampes indtrængen i blodbanen, og dermed mindske risikoen for disse blodforgiftninger og behovet for gentagne indlæggelser. 
   

Hør mere på Abdominalcentrets forskningseftermiddag 4. maj

På Abdominalcentrets forskningseftermiddag d. 4. maj kan du høre Siri Tribler fremlægge projektets resultater.
Se program for forskningseftermiddagen i Abdominalcentret


Titel
Klinisk randomiseret studie med den antimikrobielle kateter-lås, TaurolockHep100, til forebyggelse af kateter-relateret sepsis hos patienter i hjemme parenteral ernæring.
Redaktør