Professor i rygmarvsskader får fornem amerikansk pris

​Som blot den tredje person udenfor Nordamerika modtager professor Fin Biering-Sørensen den ærefulde pris ASIA Lifetime Achievement Award 2017.

En enstemmig bestyrelse for det amerikanske selskab for rygmarvsskader, ASIA, har besluttet at tildele professor Fin Biering-Sørensen den ærefulde pris ASIA Lifetime Achievement Award 2017. Fin Biering-Sørensen er klinisk professor i rygmarvsskader ved Københavns Universitet og Klinik for Rygmarvsskader i Neurocentret, Rigshospitalet. Han er kun den tredje person udenfor Nordamerika, som modtager prisen fra medlemmerne af American Spinal Injury Association (ASIA). Prisen blev stiftet i 1987 og gives til personer, som i væsentlig grad har bidraget til behandling af mennesker med rygmarvsskader. Kriterierne for prisen er karrierededikation, anerkendelse fra fagfæller, et højt professionelt kompenceniveau og publiceringen af anerkendte forsknings- og behandlingsresultater.

Fin Biering-Sørensen modtager ASIA-pris.jpg

Fin Biering-Sørensen fik prisen overrakt af præsidenten for ASIA, Mary Jane Mulcahey, torsdag d, 27. april i Albuquerque, New Mexico. (se foto). Selv kalder Fin Biering-Sørensen det for en ekstra stor anerkendelse, fordi den kommer fra det amerikanske selskab, som oftest kårer egne fagfæller. Han forklarer, at Klinik for Rygmarvsskader er et af de steder i verden, som har forsket bredest i emner relateret til rygmarvsskader. Sandsynligvis er det dog især indsatsen for at standardisere patientdata på området, som nu får ASIA til at se mod Danmark, mener Fin Biering-Sørensen selv.

"Jeg har været en central person i den internationale standardisering af al dataindsamling vedrørende personer med rygmarvsskader. De fælles datasæt betyder, at vi nu har nemmere ved at gennemføre studier på tværs af centre forskellige steder i verden. Patientgruppen er lille, og vi er derfor i endnu højere grad end for andre områder nødt til at samarbejde på tværs af landegrænser for at have tilstrækkeligt med deltagere i projekterne til at skabe gode forskningsresultater," siger Fin Biering-Sørensen.

Han forklarer, at de standardiserede data nu er implementeret i den fælles elektroniske patientjournal Sundhedsplatformen, som er ved at blive implementeret på hospitaler i Region Hovedstaden. Sundhedsplatformen er baseret på det amerikanske Epic-system, som mange rygmarvsklinikker i USA også bruger. Det fælles system giver nu bedre muligheder for at gennemføre fælles forskningsprojekter, fremhæver Fin Biering-Sørensen.

Han blev færdiguddannet som læge i 1975 fra Københavns Universitet og som specialist i fysiurgi og rehabilitering og i reumatologi i henholdsvis 1982 og 1983. Han forsvarede sin doktorgrad i 1984. I 1986 blev han overlæge og fra 1992 afdelingsleder på Klinik for Rygmarvsskader i Neurocentret på Rigshospitalet. Siden 2008 har han været klinisk professor i rygmarvsskader på Københavns Universitet.

Han har udgivet mere end 300 artikler i videnskabelige tidsskrifter og 35 bogkapitler, og han har været og er medlem af flere komiteer og bestyrelser, både nationalt og internationalt. For øjeblikket er han formand for Nordic Spinal Cord Society og har tidligere været formand for det internationale selskab for området (International Spinal Cord Society).

Fin Biering-Sørensen har holdt foredrag over hele verden og har været vejleder for adskillige ph.d.-studerende. Han har været medlem af Spinal Cords redaktionsudvalg siden 1990 og medredaktør siden 2007. Fin Biering-Sørensen har modtaget adskillige priser og udmærkelser.


Redaktør