Projekt skal øge patientinddragelsen for rygmarvsskadede patienter

​Klinik for Rygmarvsskader får knap 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsen til et udviklingsprojekt, der skal støtte rygmarvsskadede patienter, når de træffer valg om egen rehabilitering.

​Klinik for Rygmarvsskade får 1,5 mio. kr. til et projekt, der skal identificere og udvikle såkaldte beslutningsstøtteværktøjer, som kan støtte rygmarvsskadede patienter, når de skal træffe beslutninger i lange og komplekse rehabiliteringsforløb. Målet med projektet er at øge patienternes livskvalitet på både kort og lang sigt ved at give dem værktøjer til at håndtere deres situation.

Beslutninger på et oplyst grundlag

Under rehabiliteringsforløbet skal de rygmarvsskade patienter tage beslutninger, som får store konsekvenser for deres liv fremadrettet. Beslutningerne er ofte vævede ind i hinanden og har ikke kun betydning for patienten, men også de pårørende.  Det kan eksempelvis være en beslutning om, hvilke metoder patienten skal bruge til at tømme tarmen. Det kan psykologisk set være et vanskeligt område at tage stilling til, og samtidig er det forbundet med overvejelser om tidsforbrug og selvstændighed for patienten. I en sådan situation skal det udviklede beslutningsstøtteværktøj støtte patienten i at træffe sit valg på et oplyst grundlag.

Klinikken har ikke på forhånd valgt, hvilke typer af situationer der skal udarbejdes beslutningsværktøjer til. En del af projektet er netop at afdække, hvilke områder der skal prioriteres og arbejdes videre med.

Projektet har modtaget 1.459.765 kr. fra Sundhedsstyrelsen og forventes at starte den 1. oktober og slutte den 1. marts 2018. Klinisk sygeplejespecialist Line Trine Dalsgaard er projektleder og ledende terapeut Mette Molin kontaktperson i klinikledelsen.

Redaktør