Charlotte W. Skovlund1, Lina S. Mørch1, Lars V. Kessing2, Øjvind Lidegaard1.

Rigshospitalet, Gynækologisk afdeling1 og Psykiartisk afdeling2

Ref: Association of hormonal contraception with depression. JAMA psych 2016; e-publ.

P-pillers og anden hormonel kontraceptions indflydelse på risikoen for depression

Ny forskning viser, at især unge kvinder har øget risiko for depression, når de bruger p-piller og anden hormonel prævention

​Et nyt dansk registerstudie har fulgt over en million kvinder i alderen 15-34 år i perioden 2000-2013. Via data fra lægemiddelregisteret og det psykiatriske centralregister blev kvindernes forbrug af hormonel kontraception kortlagt, og det blev opgjort om de efterfølgende fik en depression, målt som første påbegyndte behandling med antidepressiv medicin eller en første depressionsdiagnose.

​Blandt kvinder, som startede op på en eller anden form for hormonel kontraception* var risikoen for depression 40% højere seks måneder efter opstart, sammenlignet med kvinder i samme alder, som ikke anvendte hormonel kontraception. Den forhøjede risiko for depression blandt kvinder, som anvendte hormonel kontraception, var højere, jo yngre kvinderne var. Blandt teenagere (15-19 år), som anvendte p-piller, var der 80% højere risiko for depression, end blandt teenagere som ikke anvendte nogen form for hormonel kontraception. Teenagere, som anvendte p-plaster, p-ring eller hormonspiral, havde tre gange højere risiko for depression. Minipiller indebar dobbelt så stor risiko.

Den højere risiko for depression blandt kvinder, som anvendte p-piller, faldt med stigende alder, således at den forhøjede risiko var reduceret til 20% fra 25-års alderen. Der var et lignende fald med stigende alder ved andre former for hormonel kontraception. Faldet i risikoen med stigende alder skyldes formentlig en kombination af nedsat følsomhed for disse hormoner med stigende alder, og at de mest følsomme kvinder holder op med at anvende hormonel kontraception.

Studiet er det største, der hidtil er gennemført vedrørende hormonel kontraception og depression, og det eneste, som har fulgt kvinder over så lang en periode med kendskab til hvornår de begynder at anvende hormonel kontraception, og efterfølgende påbegynder en første behandling med antidepressiv medicin eller får en depressionsdiagnose.

Kvinder, som anvender p-piller eller anden form for hormonel kontraception, bør vide, at depression hos nogle brugere er en mulig bivirkning. Dette aspekt bør medtages ved en samlet vurdering af fordele og ulemper vedrørende brug af forskellige former for kontraception.

Studiets gennemførelse er muliggjort ved støtte fra Lundbeckfonden.

Yderligere oplysninger kan rekvireres hos overlæge og professor Øjvind Lidegaard, gynækologisk afdeling, Rigshospitalet. Mail: oejvind.lidegaard@regionh.dk, tlf: 4063 2268

 

*) Hormonel kontraception omfatter p-piller, mini-piller, p-plaster, p-stav, p-ring og hormonspiral

 

Redaktør