​Fotograf: Thomas Tolstrup - for Lundbeckfonden

Unge forskerkometer modtager Lundbeckfondens Talentpris 2016

Opsigtsvækkende forskning i kødædende bakterier og avanceret matematik i medicinsk billedbehandling udløser Lundbeckfondens Talentpris 2016.

To af Rigshospitalets yngre forskere, Marco Bo Hansen og Claes Nøhr Ladefoged, modtager Lundbeckfondens Talentpris. Med hædersprisen følger 100.000 kr. til hver. 

Forskning i regneproblemer og medicinsk billedbehandling

Fotograf: Thomas Tolstrup - for LundbeckfondenDatalog og ph.d.-studerende Claes Nøhr Ladefoged forsker i regneproblemer ved medicinsk billedbehandling i hjernen med avancerede matematiske modeller. Det giver gevinst til patienter, læger og forskning

Rigshospitalet råder over et af verdens mest avancerede billeddannende udstyr i kombinationen af en PET/MR-skanner. En kombineret PET- og MR-skanner, som optager data simultant fra begge skannere. PET/MR skanneren gør det muligt for lægerne at undersøge et organs stofskifte og funktion, blodforsyning samt anatomi på én gang. 

Forskerne på Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET har imidlertid påvist alvorlige problemer med skannerens matematiske rekonstruktion af data fra hjerneskanninger: Lidt forenklet sagt, så regner maskinen "forkert" og danner derfor ikke de korrekte billeder af hjernen.

Det er her, at modtager af Lundbeckfondens talentpris 2016, Ph.d.-studerende Claes Nøhr Ladefoged ansat i Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET på Rigshospitalet i mere end én forstand kommer ind i billedet.

- Som datalog er det rigtig dejligt at få denne anerkendelse fra den medicinske verden. Jeg betragter Lundbeckfondens Talentpris som et kæmpe skulderklap, der kun motiverer mig til at fortsætte for fuld kraft, siger Claes Nøhr Ladefoged.

Det overordnede forskningstema
Det overordnede tema i Claes Nøhr Ladefogeds forskning er at korrigere for "regnefejl" og mangler ved hjælp af avancerede matematiske modeller indenfor medicinsk billedbehandling. Og Claes Nøhr Ladefogeds metoder til fremstilling af kvantitativt korrekte PET-billeder fra PET/MR skanninger er allerede udbredt til centre i Europa og USA - senest også med forespørgsel fra Australien.

Professor, klinikchef, dr.med. Liselotte Højgaard, Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, Rigshospitalet har sammen med PhD, MSC Flemming Littrup Andersen, hhv. fakultets- og fagvejleder Københavns Universitet, indstillet Claes Nøhr Ladefoged til Lundbeckfondens talentpris   

"Claes Nøhr Ladefoged har med exceptionelt talent og stor ildhu kastet sig over avancerede matematiske modeller til løsning af problemstillingerne både i og uden for hjernen. Under hans kandidatstudie og det efterfølgende år som forskningsassistent publicerede han således fem manuskripter i internationale tidsskrifter, heraf tre som førsteforfatter. Ligeledes blev hans arbejder præsenteret ved foredrag på førende internationale kongresser. Specielt kan fremhæves hans arbejde: "Correction of dental artifacts within the anatomical surface in PET/MRI using Active Shape Models and k-Nearest-Neighbors. Medical Imaging 2014", som udsprang af hans master. Arbejdet muliggør i dag PET/MR-scanninger af hjernen selv ved store metalimplantater."

Datalog i den medicinske verden
Før PET-signalet er kvantificerbart, og kan bruges til klinisk diagnostik, skal det korrigeres for knogle- og vævsdæmpning af de målte fotoner ved PET. Det bruger man traditionelt CT- skanneren til, som her skal erstattes af metoder fra MR skanneren.

Problemet er dog, at MR ikke kan adskille knogle fra luft, ligesom skanneren er mere påvirkelig over for metal fx tandfyldninger. Og hvis man f.eks. ikke tager højde for kraniet, vil PET signalet være underestimeret med op til 30 %. Det kan i værste tilfælde føre til fejldiagnostik, og i praksis betyde, at PET/MR ikke er anvendelig til hjerneundersøgelser, hvis ikke disse problemer løses.

PET/MR-skanneren afgiver en lavere stråledosis til patienten end en traditionel PET/CT skanner, og er derfor tiltænkt en særlig rolle i forhold til patienter med demens, der tidligere ofte blev skannet i en PET/CT og efterfølgende i en MR-skanner. Med PET/MR skanneren kan patienterne nøjes med kun den ene skanning. Den lavere stråledosis gør også, at der er stor interesse for at kunne benytte PET/MR skanneren til børn, der ofte skal gennemgå flere skanninger i deres liv.

I dag, 18 måneder inde i sit ph.d.-studie, har Claes Nøhr Ladefoged publiceret 11 peer-reviewed publikationer, heraf 7 som førsteforfatter samt yderligere to under bedømmelse og yderligere to under udarbejdelse. Han har således rigeligt indhold på højeste faglige niveau til at afslutte sin ph.d, samtidig varetager han vejledning af studerende på bachelor- og masterniveau. 


---------

Forskning i kødædende bakterier udløser talentpris

Fotograf: Thomas Tolstrup - for LundbeckfondenMarco Bo Hansen modtager Lundbeckfondens Talentpris 2016 for sin forskning i nekrotiserende bløddelsinfektioner (kødædende bakterier) og for undersøgelsen af biomarkører, som kan hjælpe lægerne til at vurdere infektioners spredning og risikoen for amputation og død.

Hvert år bliver mindst 100 danskere ramt af en nekrotiserende bløddelsinfektion (kødædende bakterie), og antallet har været stigende igennem 20 år. Hver femte person dør af infektionen, mens hver femte af de overlevende får amputeret en legemsdel for at stoppe spredningen af bakterien til resten af kroppen. Den statistik har prismodtager, læge og ph.d.-studerende Marco Bo Hansen fra Rigshospitalet og Københavns Universitet sat sig for at lave om på.

I et stort internationalt forskningsprojekt og klinisk forsøg med indsamling af blod- og vævsprøver hos patienter med nekrotiserende bløddelsinfektioner har han studeret, hvordan immunforsvaret reagerer hos de smittede personer. Resultaterne er så gode, at professor og overlæge Peter Garred, Molekylærmedicinsk Laboratorium ved Klinisk Immunologisk Afdeling på Rigshospitalet, sammen med professor Lars Simon Rasmussen og overlæge Ole Hyldegaard, Anæstesi- og Operationsklinikken i HOC på Rigshospitalet, valgte at indstille Marco Bo Hansen til Lundbeckfondens Talentpris 2016:

– De seneste resultater fra Marcos projekt viser, at en bestemt del af immunforsvaret, som hedder komplementsystemet, er aktiv i bekæmpelsen af bakterierne. Desuden findes der et højt niveau af en markør i blodet relateret til netop komplementsystemet, som tidligt i forløbet fortæller lægerne, hvor inficeret patienterne er samt risikoen for amputation og død. Denne viden kan bruges til at iværksætte hurtig og relevant behandling, der i sidste ende redder flere liv. Samtidig kan resultaterne være med til at fortælle, hvilke patienter der kan undgå amputation. Dette vil åbne op for individualiseret behandling samt nedbringe hospitals- og samfundsomkostninger. Ved at forstå immunforsvarets reaktion hos smittede personer, får vi også muligheden for at udvikle ny medicin målrettet bakterierne, skriver Peter Garred i sin indstilling til Lundbeckfondens Talentpris.

– Jeg er først og fremmest beæret over at modtage prisen for mit arbejde med nekrotiserende bløddelsinfektioner. Det betyder meget for mig både personligt og fagligt at få denne anerkendelse. Samtidig er det et stort skulderklap til mine vejledere og forskningsmiljøet på Anæstesi- og Operationsklinikken i HovedOrtoCentret og Trykkammeret samt Molekylærmedicinsk Laboratorium ved Vævstypelaboratoriet på Klinisk Immunologisk afdeling på Rigshospitalet, hvor jeg har haft min daglige gang, siger Marco Bo Hansen.

Marco Bo Hansens ph.d.-projekt er en del af et stort internationalt forskningsprojekt, hvor han samarbejder med forskere fra bl.a. Sverige, Norge, og Tyskland. Projektet er forankret på Rigshospitalet, som har landsdækkende behandlingsfunktion for patienterne, og han har døgnet rundt indsamlet prøver igennem 3 år, som er blevet analyseret i laboratorier på Rigshospitalet, Aarhus Universitets Hospital og Karolinska Insitutet. Dette har resulteret i verdens største samling af patientprøver med kødædende bakterier. Samlingen skal fortsat bruges til at besvare spørgsmål omkring immunforsvaret, som indtil nu ikke har været muligt, og det ser Marco Bo Hansen frem til – også efter prismodtagelsen og ph.d.-projektets afslutning:

– Med denne pris håber jeg, at kan sætte mere fokus på nekrotiserende bløddelsinfektioner. Det er en sygdom, som har store konsekvenser for de smittede og for deres familier. Forhåbentlig vil det fremadrettet blive nemmere at søge fondsmidler, som skal sikre forskning i høj kvalitet, og som vil belyse de bagvedliggende molekylære mekanismer og på den måde give grundlag for forbedret diagnostik og behandling. Dette vil være en gevinst for alle, som rammes af denne type infektion, men også i behandlingen af andre alvorlige infektioner generelt.

Nekrotiserende bløddelsinfektioner er meget alvorlige, fordi bakterierne frigiver gifte, der påvirker hjertets og lungernes funktion. Giften fra bakterierne får cellerne hud og muskler til at dø, og bakterien kan sprede sig i vævet med 5-10 centimeter i timen. Behandlingen er derfor et kapløb med tiden. Hver tredje person, der smittes, er ellers sund og rask, og årsagen til smitten varierer meget. Nogle pådrager sig infektionen efter en rift, tandbehandling, operation eller hudafskrabning, mens der i andre tilfælde ikke kan findes en forklaring.

Ph.d.-forsvar
Marco Bo Hansen forsvarer sin ph.d.-afhandling med titlen "Biomarkers of Necrotising Soft Tissue Infections – Aspects of the Innate Immune Response" fredag 4. november kl. 14.00 på Rigshospitalet, Teilum B auditoriet, Teilum-Bygningen, Frederik V´s Vej 11, 2100 København Ø.

 _________

Om Lundbeckfondens talentpris

Lundbeckfondens Talentpris tildeles 3-5 forskere under 30 år, som har præsteret særlig lovende forskning inden for sundhedsvidenskab. Det er en personlig hæderspris på 100.000 kroner, som uddeles hvert år. Prisen kan ikke søges, men uddeles på basis af begrundede indstillinger fra ledende forskere ved de danske universiteter og andre forskningsinstitutioner, som indsendes til fonden.


 

Redaktør