Region Hovedstaden hjemtager hjælperordninger til visse respiratorbrugere

​Region Hovedstaden har valgt at hjemtage de faglærte hjemmerespiratorordninger hos Kinnerup Care A/S pr. 1. december 2016.
Baggrunden for beslutningen er, at der i en længere periode har været gentagne og alvorlige udfordringer i driften af ordningerne. 

Region Hovedstaden og Kinnerup Care A/S samarbejder i den mellemliggende periode om at sikre den videre drift, og parterne indgår i et tæt samarbejde med henblik på at sikre en smidig overgang for brugere og hjælpere.

Der vil snarest blive oprettet en ny enhed i Neurocentret på Rigshospitalet, der pr. 1. december 2016 skal varetage administrationen af de 24 faglærte hjemmerespiratorordninger, der overdrages fra Kinnerup Care A/S.

Smidig overgang

De faglærte hjælpere vil blive virksomhedsoverdraget til den nye enhed i Neurocenteret. Det betyder, at hjælperne i en overgangsperiode kan fortsætte på samme vilkår som hos Kinnerup Care A/S. Efter denne periode kan de hjælpere, som ønsker det, ansættes i Region Hovedstaden på de vilkår, som gælder i regionen. 

Både Kinnerup Care A/S, Regionsfunktion for HjemmerespiratorOrdninger (RHO), Respirationscenter Øst (RCØ) og den nye enhed, vil sammen arbejde for at overgangen sker så skånsomt og smidigt som muligt for de hjemmeboende respiratorbrugere. 

Centerdirektør på Neurocentret, Rigshospitalet, Johannes Klitgaard Jakobsen, oplyser, at alle berørte brugere og hjælpere er orienterede og indkaldes til informationsmøder snarest muligt. På møderne vil både Kinnerup Care A/S, RCØ og RHO være repræsenteret, og brugerne og hjælperne vil have mulighed for at stille spørgsmål til overdragelsen og den fremadrettede drift i den nye enhed.  Redaktør