POP-UP HR BERG – et nyt tilbud til unge, der ikke kan komme i HR BERG

​Unge patienter, der ikke kan komme i HR BERG kan nu få et tilbud om, at HR BERG kommer til dem. Tiltaget hedder POP-UP HR BERG og er et pædagogisk psykologisk tilbud til unge patienter mellem 12 og 24 år.

Ungdomsmedicinsk Videnscenter (UMV) har haft stor succes med ungecafeen HR BERG. Her kan unge patienter få en pause fra sygdom og behandling, da fokus er ungdom, udviklingsmuligheder og midlertidige fællesskaber, som kan bidrage til trivsel igennem vanskelige perioder. Der er dog unge, der er forhindret i at komme i HR BERG, fordi de ikke har kræfter til det, skal overvåges eller er i behandlingsrelateret isolation. 

For disse unge tilbyder UMV nu, at HR BERG kommer til dem. Tiltaget hedder POP-UP HR BERG og er et pædagogisk/psykologisk tilbud til unge mellem 12 og 24 år. 

Muligheden for virtuelle oplevelser er en af de adspredelser, der tilbydes gennem POP-UP HR BERG.


Den unge patient besøges på stuen, hvor der igennem samtale eller adspredende aktivitet vil være fokus på den unges psykosociale trivsel. Initiativet bygger på positive resultater af pilotprojektet 'Ungt Fokus – empowerment af unge', som i perioden 2012-13 undersøgte betydningen af en socialpædagogisk intervention til 11 unge patienter i knoglemarvstransplantationsforløb. Dette projekt samt POP-UP HR BERG er støttet af Egmont Fonden.

Det professionelle team i POP-UP HR BERG består af psykolog Per Frederiksen og ungepædagogerne Jakob H. Larsen og Tine B. Pedersen. Sundhedsprofessionelle kan henvise til POP-UP HR BERG på tlf. 3545 4433 eller ved henvisning, se mere på www.ungdomsmedicin.dk. Teamet kommer rundt i afdelingerne i løbet af efteråret 2016 og fortæller om initiativet. 


Teamet i POP-UP HR BERG. Fra venstre: Per, Jakob og Tine.


Redaktør