Ny forskning skal forbedre opsporing af fødselsdepression hos mænd og kvinder

​Rigshospitalets Fædreforskningsprogram ved chefpsykolog Svend Aage Madsen har på baggrund af ca. 8000 spørgeskemasvar fra vordende og nybagte fædre og mødre igangsat to nye forskningsprojekter. Det ene skal forbedre opsporingen af fødselsdepression hos fædre og mødre, og det andet har til formål at udvikle og afprøve en behandlingsmodel for fædre med fødselsdepression.

​Sundhedsstyrelsen vurderer at omring 10 % af alle mødre og omkring 6 % af alle fædre får en fødselsdepression, men nyere forskning peger på, at antallet af både mænd og kvinder med fødselsdepression er højere, og at der måske i virkeligheden er lige så mange mænd som kvinder, der lider af fødselsdepression.

Fødselsdepression påvirker ikke bare den ramte, men hele familien, og den kan sætte sig spor i barnets udvikling.

I to nye projekter sætter Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning fokus på fødselsdepression hos både mødre og fædre. De to projekter, er:

  1. Bedre opsporing af fødselsdepression hos fædre og mødre
  2. Behandlingsmodel for fædre med fødselsdepression.

På grundlag af ca. 8.000 spørgeskemasvar fra nybagte fædre og mødre indhentet via praktiserende læger, sundhedspleje mfl. i de 28 deltagende kommuner, vil klinikken i projekt nr. 1 sammenligne forekomst og symptombilleder mellem mænd og kvinder, som blev screenet for fødselsdepression før og efter fødsel. Formålet er at skabe fagligt grundlag for en bedre screening for fødselsdepression hos begge køn.

En sådan screeningsundersøgelse er ikke tidligere gennemført i Danmark, og internationalt er det en af de største målt i antal af respondenter, ligesom det er første gang internationalt, at både kvinder og mænd screenes for de tre symptomgrupper i en population.

Projekt nr. 2 har til formål at udvikle og afprøve en behandlingsmodel for fædre med fødselsdepressioner, som både bedrer mandens psykiske tilstand og udvikler hans tilknytning til sit barn.

Dette sker med udgangspunkt i, a) at der i dag ikke findes en behandlingsmodel, specifikt udviklet til denne gruppe, b) at mænd med depression har særlige tilstande, temaer og reaktionsmåder og c) at fødselsdepressionen har en afgørende indflydelse på far-barn-relationen.

Modellen skal bedre mandens psykiske tilstand og udvikle hans tilknytning til barnet.

Siden 1996 har Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning været med i front med udforskning af fødselsdepressioner hos kvinder og mænd med flere forskellige forskningsprojekter, en ph.d.-afhandling og adskillige internationale og danske bøger og artikler.

Fædreforskningsprogrammet i Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning har modtaget bevillinger fra Trygfonden til at forbedre opsporingen af fødselsdepression hos mænd og kvinder, og fra Helsefonden til at udvikle en behandlingsmodel for fædrene. Tilsammen har de to fonde givet ca. 1 mio. kr. til projekterne.


Redaktionen/LSM
Redaktør