1.000 patienter med hjerteklapforsnævring har nu fået skånsom behandling via lysken

​I starten af oktober fik patient nummer 1.000 indsat en ny, kunstig hjerteklap ved et skånsomt indgreb gennem lysken på Rigshospitalet.
Indtil 2007 var den eneste effektive behandling mod hjerteklapforsnævring (aortaklap stenose) den åbne hjerteoperation. Patienten skal i fuld narkose, brystkassen åbnes, patienten tilsluttes hjerte-lunge maskine, hjertet standses og den syge hjerteklap udskiftes med en kunstig hjerteklap. Behandlingen er så belastende, at mange ældre og svækkede patienter ikke tilbydes behandling.  Men så blev en ny metode – TAVI – introduceret.  

Behandlingen med TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) er så skånsom, at den i dag foregår i lokal bedøvelse, mens patienten er vågen. Gennem et tyndt rør i lysken udskiftet den syge hjerteklap med en ny kunstig klap. Behandlingen varer ca. 1 time. Patienten kommer sig hurtigere og får færre alvorlige komplikationer end ved traditionel åben hjertekirurgi. Her i oktober har patient nr. 1000 fået en ny hjerteklap ved dette (TAVI) skånsomme indgreb på Rigshospitalet. 

Effektiv og sikker som åben hjertekirurgi 

I 2015 viste en nordisk undersøgelse Nordic Aortic Valve Intervention (NOTION), at den nye skånsomme metode, hvor en ny, kunstig hjerteklap indsættes via et rør gennem lysken er lige så sikker for ældre patienter med svær aortastenose som traditionel åben hjertekirurgi.

Lars Søndergaard, Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet

- TAVI-metoden har vist sig at være en rigtig god behandling til både patienter, som ikke kan gennemgå åben hjerteoperation, og til patienter som kan opereres - men med høj risiko, siger professor, overlæge, dr. med. Lars Søndergaard, Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet og fortsætter:

- Det har naturligt ført til overvejelser om, hvorvidt TAVI også kan anvendes til yngre patienter med lav risiko ved åben hjerteoperation. Derfor er vi allerede i gang med en ny undersøgelse nordisk undersøgelse NOTION 2.  

I juni 2016 gennemgik en yngre patient på 64 år med svær aortastenose og lav operationsrisiko således en TAVI på Rigshospitalet. Kvinden var den første patient, der indgår i den nye nordiske undersøgelse (NOTION 2) med 1000 patienter. NOTION 2 er et randomiseret klinisk multicenter forsøg, og den sidste patient, der indgår i undersøgelsen, er behandlet ved udgangen af 2018. 

- Viser det sig, at TAVI er en lige så sikker og god behandling til de yngre patienter, som TAVI er til ældre patienter, kan det få meget store konsekvenser. Både for patienterne, som får tilbud om et langt mere skånsomt indgreb og derfor kommer sig hurtigere - og for samfundet i kraft af væsentligt kortere indlæggelsestid end ved den åbne hjertekirurgi, siger Lars Søndergaard. 

Aortaklap stenose er den hyppigste hjerteklapsygdom i Danmark.  Hvert år bliver ca. 2.000 danske patienter behandlet for hjerteklapsygdom. Redaktør