Væk med unødig støj hos for tidligt fødte

Neonatalklinikken på Rigshospitalet er den første klinik i verden med et system af interaktive lydmålere, der skal måle og hjælpe med at reducere unødvendig støj på patientstuer med tidligt fødte børn og deres familier. Klinikken har indgået et samarbejde med virksomheden SoundEar om at forbedre lydmiljøet blandt for tidligt fødte børn.

Neonatalklinikken på Rigshospitalet har et vedvarende fokus på at skabe et så optimalt miljø for de indlagte børn og familier som muligt. En af de faktorer, som klinikken i øjeblikket har fokus på, er at reducere den unødige støj, der er på afdelingen.


Unødig støj påvirker negativt

I et samarbejde med virksomheden SoundEar har klinikken fået opsat et antal lydmålere, der lyser grønt, gult eller rødt for at vise lydtrykket på stuerne. Formålet er at nedbringe støjniveauet. Unødig støj påvirker både børn, familier og personale negativt, og målet er derfor at nedbringe støjniveauet til gavn for alle parter.

– Et højt lydniveau kan være nødvendigt i akutte situationer. Den type støj kan vi ikke gøre noget ved, forklarer Ole Juhl fra SoundEar.

– Men lydmålingerne kan være med til at sætte fokus på unødvendig lyd. Det kan være et rullebord, der knirker, eller det kan være støj som kommer ind udefra via åbne vinduer. Vi kigger også på arbejdsrutiner, der støjer mere end nødvendigt og lyd fra overvågning og alarmer.

For Neonatalklinikken er det vigtigt at skelne mellem den gode lyd, f.eks. forældrenes stemmer, og den unødvendige lyd. Den god lyd skal ikke begrænses, men unødig støj skal nedbringes så meget som muligt.

Samarbejdet mellem Rigshospitalets Neonatalklinik og SoundEar er kommet i stand med hjælp fra InnovationsAgenterne, hvor et såkaldt Innovationstjek førte til midler fra InnoBooster-puljen, der gjorde det muligt at starte initiativet op som et forskningsprojekt 1. maj i år.

– Målingerne indsamles centralt i et stykke software, og projektet går ud på at finde den mest hensigtsmæssige måde at formidle målingerne til afdelingens personale, forklarer Ole Juhl.

– Målingerne skal være brugbare for personalet, så man kan ændre adfærd og fjerne den unødige støj. Derfor udvikler vi sammen med personalet en brugerflade til softwaren, der er logisk og letforståelig, og som viser en sammenhæng mellem målingerne og de situationer og arbejdsrutiner, der forårsager et øget lydtryk.

Sideløbende forskning

Neonatalklinikken gennemfører sideløbende med målingerne et forskningsprojekt, der undersøger effekten af støjmonitoreringsapparaturet på stuerne.

– På halvdelen af stuerne er de velkendte ører sat op, og på den anden halvdel af stuerne er der opsat hvide bokse, der ikke har en visuel angivelse for lydniveau. Begge typer af apparater opsamler lydtrykket på stuen, forklarer klinisk forsker og sygeplejespecialist Janne Weis.

– Vi undersøger, om det gør en forskel, at der hænger et øre, der viser, hvornår der er for megen støj, i forhold til når der ikke er noget øre. Det får vi adgang til via det nye softwareprogram, da vi kan følge lydniveauet over tid på stuerne. Denne undersøgelse gennemføres som et cross-over forsøg, hvor vi hver uge bytter rundt, så det varierer, om der er et øre eller en hvid boks på stuen. 

Plads til meningsfulde lyde

Det nye system skal kunne give rapporter om lydniveauet over tid på stuerne. Dermed får klinikken mulighed for at lave interventioner, der mere målrettet kan sigte mod at reducere støj på den enkelte stue. Gennem monitorering af interventioner og lydniveau er det målet at vurdere, om der er en effekt af interventionerne, og om det er en vedvarende effekt afhængig af, om der er et øre eller en hvid boks, fortæller Janne Weis.

– Formålet er at sikre et acceptabelt lydniveau på patientstuerne med plads til meningsfulde lyde samt perioder med mere ro til søvn og hvile gennem reduktion af unødig støj.

Projektet indgår som en del af Neonatalklinikkens vedvarende fokus på patient- og familiecentreret pleje og behandling og klinikkens NIDCAP-certificering i 2015.

Apparaterne optager ikke lyden på stuerne, men måler blot lydtrykket. I første omgang har projektet fokus på udvikling af softwaren. Når Sundhedsplatformen er implementeret på Rigshospitalet, håber klinikken at der bliver tid og rum til at sætte fokus på lyden.


Redaktør