Undersøgelse af de 10 første minutter på Rigshospitalet

Rigshospitalet er i disse dage ved at undersøge, hvordan patienter og familier oplever de første 10 minutter på Rigshospitalet ved ankomst og modtagelse.

Projektet er en del af forberedelserne til det nye ’BørneRiget’ og en del af arbejdet med det regionale koncept ’Ventet og Velkommen’ på Rigshospitalet og i Juliane Marie Centret. Ambitionen er at gøre de 10 første minutter på hospitalet til de bedste minutter samt at indsamle yderligere data, der skal understøtte designprincippet ”Den gode rejse” i den nye bygning til børn, unge og fødende på Rigshospitalet.

Pilotprojektet er igangsat af projektorganisationen i ’BørneRiget’ og har fokus på børnefamilier, unge, gravide og deres familier på Rigshospitalet. 


Patientens oplevelser i centrum

I projektet følges blandt andet en række brugere fra Juliane Marie Centrets Brugerpanel, når de kommer til behandling på Rigshospitalet. I løbet af de tre uger, som projektet løber over, vil brugere af Juliane Marie Centret blive fulgt, når de ankommer til hospitalet.

De vil blive interviewet og observeret i de første minutter på Rigshospitalet.  I arbejdet vil virtuelle redskaber som eyetracking og 360 grader optagelser blive anvendt for at få et indgående billede af, hvordan patienter og familier oplever deres ankomst og modtagelse på Rigshospitalet i dag. Som en del af projektet undersøges tilsvarende modtagelse i Tivoli og Den Blå Planet for at undersøge, hvad vi kan lære af andre brancher.

Undersøgelserne skal bruges til generere viden om, hvad der skal til for at skabe den bedst mulige oplevelse for brugerne af det fremtidige BørneRiget og på Rigshospitalet generelt. 

Ny innovationsplatform

Som en del af pilotprojektet afprøves en ny innovationsmodel, hvor et onlinebaseret internationalt community, kaldet HeroX inddrages. HeroX er en online platform for et netværk af entreprenører, hvor virksomheder, organisationer eller lignende opstiller en specifik case, som enkeltpersoner eller hold kan tilmelde sig og byde ind på med et løsningsforslag uden forpligtigelse. 

Den bedste idé vinder konkurrencen og bidrager dermed til at udvide porteføljen af løsninger på den specifikke problemstilling ved at inddrage eksisterende viden fra hele verden og fra mange forskellige fagligheder. 

Modellen er ny for Rigshospitalet, og projektgruppen ønsker at undersøge, om modellen kan bidrage til en større, hurtigere og mere effektiv videndeling på tværs af landegrænser og bringe nye fagligheder i spil i sygehusvæsenet end hidtil.

Hjælp os med gode ideer på HeroX ved at tilmelde dig her:

https://herox.com/10minutechallenge

Denne artikel er skrevet af redaktionsgruppen for BørneRiget

Redaktør