Tværfagligt børneonkologisk uddannelsesprogram på vej

Et nyt ph.d.-projekt skal undersøge, udvikle og evaluere tværfaglig uddannelse til de, der arbejder med børn og unge med kræft på Rigshospitalet.

Optimal behandling og pleje af børn og unge med kræft kræver viden og uddannelse på ekspertniveau hos alle fagpersoner og et velfungerende tværfagligt samarbejde.

I dag foregår undervisning og uddannelse af personale, der varetager behandling, pleje og rehabilitering af børn og unge med kræftsygdomme overvejende monofagligt. Det er kun i begrænset omfang beskrevet systematisk i et fælles tværfagligt uddannelsesprogram.

Vi vil undersøge, hvilke behov for tværfaglig uddannelse, der er relevant for de særlige faggrupper, der varetager behandling, pleje og rehabilitering for børn og unge med kræft og deres familier.

Derudover vil patienterne og deres familiers behov danne grundlag for udarbejdelsen af et tværfagligt uddannelsesprogram, der inddrager relevante fagpersoner involveret i behandling, pleje og rehabilitering af børn og unge med kræft på Rigshospitalet.

Målet er, at udvikle et tværfagligt børneonkologisk uddannelsesprogram som skal understøtte en optimal tværfaglig behandling, pleje og rehabilitering af børn og unge med kræft, ved at:

  • Styrke den interprofessionelle kommunikation, kliniske viden og færdigheder i behandlingen og plejen af børn og unge med kræft indenfor en række faglige fokusområder
  • Skabe øget gensidig forståelse for de enkelte faggruppers roller og ansvar i det tværfaglige samarbejde
  • Videreudvikle, strukturere og kvalificere tværfaglig uddannelseskultur
  • Evaluere på udvalgte effektmål.

Projektet er muliggjort af en donation fra Børnecancerfonden på 2.716.036 kr. Vejledere for ph.d.-projektet er uddannelsesansvarlig overlæge i Juliane Marie Centret, Jette Led Sørensen, MMEd, ph.d. og uddannelsesansvarlig overlæge i BørneUngeKlinikken, Marianne Hoffmann, ph.d.

Desuden sidder i styregruppen for projektet: Professor Kjeld Schmiegelow, oversygeplejerske Marianne Madsen, afdelingssygeplejerske Pernille Roland, overlæge Birgitte Lausen og cand.scient. soc. Hanne Bækgaard.


Martha Krogh Topperzer

Redaktør