Sundhedsplatformen i luften på Rigshospitalet

​Danmarks største sundheds-it-projekt gik natten til lørdag online på Rigshospitalet. Starten gik godt, men både personale og patienter må forvente visse gener i den første tid. Forude venter imidlertid store forbedringer – behandlingen vil få et kvalitetsløft, når systemet er indarbejdet på alle hospitaler.

Sundhedsplatformen, der skal erstatte 30 forældede it-systemer på alle hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland, blev indført på Rigshospitalet kl. 03.00 natten til lørdag den 5. november. Startskuddet på landets største hospital gik godt:

"Det er kulminationen på et års forberedelsesarbejde. Medarbejderne er blevet undervist, afdelingerne har forberedt de nye arbejdsgange, og teknikken er testet igen og igen. Rigtig mange har knoklet for at nå hertil, hvor vi er i dag. Derfor er det tilfredsstillende, at starten gik så godt. Der er ting, der skal rettes til, men alt i alt er det gået efter planen", siger Rigshospitalets direktør Per Christiansen.


I maj tog Herlev Hospital og Gentofte Hospital det nye it-system i brug som de første. De har oplevet tekniske problemer, ligesom personalet ikke har været uddannet tilstrækkeligt. Så selvom Sundhedsplatformen nu kører stabilt, og medarbejderne så småt taler om systemets fordele, var der spænding, da Rigshospitalet – Danmarks største og højst specialiserede hospital – kom på Sundhedsplatformen, siger regionsdirektør Hjalte Aaberg, der fulgte arbejdet tæt om natten.

"Sundhedsplatformen kører stabilt på Herlev Hospital og Gentofte Hospital, og nu hvor systemet også er indført på Rigshospitalet, har vi nået en vigtig milepæl i moderniseringen af hele vores hospitalsvæsen", siger Hjalte Aaberg.

Han tilføjer, at selvom premieren på Rigshospitalet forløb godt, kan både personale og patienter opleve gener, fordi personalet skal bruge tid på, at lære det nye system at kende og fordi det ikke kan undgås at teknikken vil drille.

"Sundhedsplatformen er jo ikke bare et nyt it-system. Det er en kæmpe ændring af, hvordan man arbejder på hospitalerne. En sådan forandring tager tid, og systemet er så komplekst, at vi ikke kan undgå teknisk bøvl, uanset hvor længe vi forbereder os", siger regionsdirektøren og tilføjer, at Rigshospitalet i høj grad har trukket på erfaringerne fra Herlev og Gentofte.

Sundhedsplatformen løfter behandlingen

Også regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) var med om natten, da Rigshospitalet kom på Sundhedsplatformen, og hun ser store perspektiver: Sundhedsplatformen giver lægerne et bedre overblik over behandlingsforløbet, og med et fælles it-system kan hospitalerne nemmere samarbejde – til gavn for patienterne.

"Behandlingen får et løft, når alle hospitaler er på Sundhedsplatformen. Det vil være en kæmpe gevinst for patienten, kvaliteten og sikkerheden. Det tvivler jeg slet ikke på. Jeg ved også, at det er benhårdt for personalet, men erfaringen siger at der er lys for enden af tunnelen. Sundhedsplatformen giver bedre mulighed for at arbejde på tværs af afdelinger, hospitaler og de to regioner, så vi kan understøtte et godt og sammenhængende behandlingsforløb for det enkelte menneske", siger regionsrådsformanden.

Hospitalerne hjælper hinanden

Selvom starten på Rigshospitalet er gået efter planen, vil det tage måneder, før systemet kører optimalt. Derfor er der bl.a. uddannet over tusind superbrugere, der hurtigt kan træde til og hjælpe deres kollegaer. For at sikre den bedst mulige start kører Rigshospitalet med lavere aktivitet for planlagte operationer og undersøgelser. De første to uger efter go-live reduceres aktiviteten til 50 %, og de efterfølgende to uger bliver den på 75 %. Der er også lavet aftaler med andre hospitaler om at tage en del af Rigshospitalets patienter op til og lige efter go-live, så akutte og livstruede patienter behandles som vanligt.

Forventning om mange fejlmeldinger

Selvom der er lavet mange tilretninger i Sundhedsplatformen, og uddannelsen af personalet er blevet meget bedre, forventer Rigshospitalet tusindvis af meldinger om fejl og forbedringsønsker. På et hospital med 10.000 sundhedsfaglige medarbejdere kan en enkelt fejl blive indberettet flere hundrede gange, så det kan hurtigt blive til mange indberetninger. Som højtspecialiseret hospital har Rigshospitalet samtidig fået nogle nye funktioner i Sundhedsplatformen, og det kan også give indkøringsvanskeligheder og uforudsete udfordringer.


Fakta om Sundhedsplatformen:

  • Sundhedsplatformen er Danmarks største sundheds-it-projekt og skal samle informationer om patienter ét sted.
  • Sundhedsplatformen indføres på alle hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland i perioden 2016-2017.
  • Systemet træder i stedet for regionernes nuværende patientjournaler og erstatter op mod 30 forældede og usammenhængende it-systemer.
  • Herlev og Gentofte Hospitaler gik 21. maj som det første hospital på systemet, og Rigshospitalet tog systemet i brug den 5. november. Region Hovedstadens øvrige hospitaler kommer på Sundhedsplatformen i foråret 2017, mens sygehusene i Region Sjælland indfører systemet i efter 2017.
  • På Herlev og Gentofte Hospitaler kører Sundhedsplatformen stabilt. Oppetiden er på 100 procent, og systemet fungerer generelt hurtigt med korte svartider.

For yderligere information: www.sundhedsplatform.dk 
Redaktør