'Hold vejret'

​Forskningsprojektet INHALE har banet vejen for en ny behandlingsmetode til lungekræftpatienter

Billedet viser en skanning af en patient med lungekræft mens vejret holdes . Det farvede område viser højdosis stråleområdet.  Lungerne er udvidet og hjertet trukket nedad under det holdte åndedræt. 

Når patienter med kræft i lungen modtager strålebehandling, er der risiko for, at strålingen også rammer det raske lungevæv og brysthulens øvrige organer. Samtidig er behandlingen udfordret af, at kræftsvulsten bevæger sig, når patienten trækker vejret.

Overlæge Gitte Fredberg Persson og hospitalsfysiker Mirjana Josipovic fra Onkologisk Klinik står i spidsen for forskningsprojektet INHALE. Vi har på Rigshospitalet årelang erfaring i at give strålebehandling tilpasset åndedrættet til patienter med brystkræft og i nyere tid også til patienter med lymfekræft i brysthulen. Vi kan nu, som de første i Danmark, tilbyde strålebehandling til patienter med kræft i lungen, mens de holder vejret i op til 20 sekunder ad gangen. 

Når man giver strålebehandlingen til patienter med kræft i lungen, mens de trækker vejret dybt ind og holder det, kan behandlingen gives meget præcist. Herudover mindskes stråledosis til det raske væv fordi lungerne udvides og hjertet trækkes nedad og væk fra kræftsvulsten. På den måde mindskes risikoen for bivirkninger samtidigt med præcisionen øges. Det fine er, at det er patienten selv, der aktivt bidrager til en bedre strålebehandling ved holde vejret på et forudbestemt niveau.

Endnu en fordel ved den nye metode er at man kan se og ramme selv meget små kræftsvulster i lungen. Tidligere har vi været tvunget til at vente med at strålebehandle til kræftsvulsten havde vokset sig stor nok til at den kunne ses under behandlingen. Nu kan vi se og behandle kræftsvulster i lungen helt ned til 5 mm. Derfor tilbydes stereotaktisk strålebehandling af små kræftsvulster i lungen nu som standard i hold åndedræt. 

Til patienter med lungekræft med spredning til lymfeknuder i brysthulen foregår behandlingen i et forsøg, hvor der indtil videre er inkluderet 50 patienter. På sigt regner de i Onkologisk Klinik med årligt at skulle behandle 200 patienter med kræft i lungen med den nye teknik.
 

International lungekræftdag

Redaktør