Daghospital for børn og unge

​BørneUngeKlinikken åbner i løbet af efteråret 2016 et daghospital. Det skal give bedre forløb og spare ressourcer.

Daghospitalet kommer til at rumme ca. 24 patienter på 11 pladser fordelt på 6 stuer på afsnit 4064. Børnemodtagelsen flyttes fra afsnit 4064 til afsnit 5062.

– Vi får mulighed for at strukturere forløbene bedre for børn og unge og ikke mindst deres familier. De kommer til at spare tid og besøg på hospitalet. Samtidig er omlægningen en omstrukturering og en omprioritering af ressourcer i den stramme økonomi. Vi sparer både aften-, nat-, weekend- og helligdagsbemanding for sygeplejersker, fortæller oversygeplejerske Inger Dittmann fra BørneUngeKlinikken. 

Hun har sammen med afdelingssygeplejerske Marianne Gammeltoft og afdelingssygeplejerske Claire Welsh stået i spidsen for implementering af ændringerne.  


Ændringerne har været efterspurgt af forældrene, forklarer afdelingssygeplejerske Claire Welsh.

– Flere og flere forældre, har spurgt mig: ’Hvorfor skal jeg komme i dag, (red: dagen før behandlingen), når jeg bare skal snakke med en anæstesilæge? Kunne vi ikke have klaret det hele i morgen?’. Det kan vi nu, siger Claire.

Beslutningen om at oprette et daghospital udsprang bl.a. af, at optællinger viste, at over 60 % af børnene var indlagt på sengeafsnittene i mindre end 12 timer. Dette gav anledning til at genoverveje fordelingen af patienterne i afdelingen og omfordeling af ressourcer.

Indlagt – uden at overnatte

Det nye daghospital skal tage sig af indlæggelseskrævende behandling og pleje af børn og unge fra alle afsnit og ambulatorier i BørneUngeKlinikken. Bl.a. børn og unge, der skal have foretaget en CT-skanning, børn og unge, der skal have infusioner, der kræver overvågning eller observation. Hidtil er disse patienter blevet indlagt på et sengeafsnit, fordi deres behandling og pleje krævede mere, end der var tid, plads, udstyr og ressourcer til i et ambulatorie. Patienterne kan enten tage hjem og sove eller overnatte på Patienthotellet eller andre steder tæt på Rigshospitalet.

Tæt samarbejde med ambulatorier

Daghospitalet får et tæt samarbejde med alle BørneUngeKlinikkens ambulatorier, der skal gøre patienterne klar til daghospitalet.

Fx til en lumbalpunktur (rygmarvsprøve), hvor barnet førhen ville være blevet indlagt dagen forinden for at have god tid til forberedelse både i form af samtaler med anæstesien, sygeplejersken mv. Forberedelsen skal nu ske i ambulatoriet, så patienten kan gå direkte i gang med behandlingen på Daghospitalet.

– Vi vil så gerne forberede barnet og familien godt på det hele og have god tid til det, men forberedelsen bliver ikke nødvendigvis bedre, fordi du bruger dobbelt så lang tid på indlæggelsen, forklarer Claire Welsh.

Konceptet er stadig under udvikling i samarbejde med ambulatorierne.

Redaktør