Nyt fra Centerledelsen: Politisk fokus på fødselsområdet og ressourcesituationen i JMC

​Gennem de sidste par uger har situationen på fødeafdelingen og arbejdspresset på fødeområdet landet over været i fokus i både medier og politiske og fagpolitiske sammenhænge. Ikke mindst fordi Morten Hedegaard har valgt at stoppe som klinikchef, når hans kontrakt udløber.

Rigshospitalets fødeafdeling er udfordret på flere områder; fødselstallet er stigende, fødslerne bliver mere og mere krævende, kvinderne sættes i gang tidligere end før og har brug for jordemoderhænder i længere tid end tidligere, og samtidig skal jordemødrene på fødsels-, svangre- og barselsafsnit også tage sig af en række andre opgaver; samtaler med gravide, skanninger, fødselsforberedelse, barselspleje, dokumentation og meget, meget andet.

En anden udfordring for Obstetrisk Klinik er, at barselsområdet er under forandring som et led i besparelserne. Barselstilbuddet i Aldersrogade lukkes derfor ned pr 1. marts 2017 til fordel for et nyt barselstilbud, der bl.a. omfatter 7 barselsstuer på det nye Patienthotel på Rigshospitalet. Hvordan dette tilbud i praksis skal fungere er stadig ikke helt på plads, men planlægningen er i fuld gang og vi ønsker at arbejde for, at processen indebærer stor grad af medarbejderinvolvering og indflydelse på beslutningstagningen inden for de givne rammer.

Alle disse ændringer i klinikken berører ikke blot de gravide, fødende og barslende med deres familier, men i høj grad også de ansatte, der skal skifte leder, og for nogle ansattes vedkommende skifte ansættelsesform eller afsnit. Ændringerne skaber en lang række frustrationer og bekymringer og påvirker arbejdsmiljøet på flere måder, hvilket er helt forståeligt. Vi er i dialog med medarbejdere, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere mhp. at sikre så optimale rammer for processen som muligt. Det er meget berigende for os i centerledelsen at opleve det engagement og store ønske om at være med til at præge tingene på en god måde fra medarbejdere fra alle faggrupper og ledere, der, på trods af den udfordrende tid, har overskud til at tænke nyt og kreativt. Det værdsætter vi meget, og håber at vi sammen kan fortsætte med at udvikle klinikken og tilbuddet til patienterne i en god retning.


Centerledelsen
Kurt Stig Jensen og Mette Friis
Redaktør