Ny hjælpeordning for respiratorbrugere i Region Hovedstaden

​Region Hovedstaden får pr. 1. december en ny tværgående enhed, Regionens Hjælpeordning for Respiratorbrugere (RHR), der skal varetage faglige hjælpeordninger til 24 respiratorbrugere. 

Hjælpeordningerne for 24 respiratorbrugere i Region Hovedstaden bliver pr. 1. december 2016 lagt ind under en ny regional enhed under Neurocentret, Rigshospitalet. Den nye enhed, Regionens Hjælpeordning for Respiratorbrugere (RHR), skal sikre respiratorisk behandling og overvågning af 24 respiratorbrugere. Størstedelen af respiratorbrugerne, der bliver en del af ordningen, er børn, der har behov for hjælp til at få sikret frie luftveje eller til at trække vejret ved hjælp af en respirator. Overvågningen og behandlingen foregår i respiratorbrugernes eget hjem. 


Den nye enhed placeres på Rigshospitalet – Glostrup tæt på Regionsfunktion for hjemmerespiratorordninger i Region Hovedstaden (RHO) og Respirationscenter Øst, hvilket giver mulighed for et tæt samarbejde mellem de forskellige funktioner.


”Enheden styrker samarbejdet mellem de faglige hjælpeordninger, Respirationscenter Øst og RHO, der fremover alle vil være placeret i Glostrup. Det øger muligheden for hurtige tværfaglige løsninger og for øget kvalitet og sammenhæng i patientforløbene,” siger Pernille Kromann Sams, leder for Regionens Hjælpeordning for Respiratorbrugere (RHR).   

Regionens Hjælpeordning for Respiratorbrugere (RHR) består af en leder og 6 teamledere, der tager sig af administrationen af de 24 hjælpeordninger med i alt 160 hjælpere tilknyttet.

Hjemtagning af hjælpeordning

Region Hovedstaden har valgt at hjemtage de faglærte hjemmerespiratorordninger hos Kinnerup Care A/S pr. 1. december 2016, efter der i en længere periode har været gentagne og alvorlige udfordringer i driften af ordningerne. 

Redaktør