Millionbevilling til forskning om træning af hjerneskadede

Ph.d.-projekt fra Neurocentret har modtaget 2,6 mio. kroner til at undersøge, om tidlig træning af patienter med traumatisk hjerneskade kan forbedre deres fysiske og kognitive rehabilitering. 

Fysioterapeut Christian Gunge Riberholt fra Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade modtager 2,6 mio. kroner til sit ph.d.-projekt om en tidlig træningsindsats for patienter med svær traumatisk hjerneskade.

Forskningsstudiet skal undersøge effekten af en tidlig og intensiv mobilisering af patienter med svær traumatisk hjerneskade som følge af en alvorlig ulykke. Træningen starter ved indlæggelsen, før patienten er kommet til fuld bevidsthed, og foregår på et vippeleje, der bevæger patienten op til stående stilling. Den opretstående position i vippelejet har til formål at modvirke fald i patienternes blodtryk og dermed regulere blodtilførslen til hjernen.

"Håbet er, at den tidlige træning kan forbedre både bevidstheds- og funktionsniveau hos patienter med svær traumatisk hjerneskade og dermed forbedre patienternes fysiske og kognitive rehabilitering efter en hjerneskade," siger Christian Gunge Riberholt fra Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade.

Udenlandske studier tyder på, at mobilisering af patienter med traumatisk hjerneskade, allerede når patienterne bliver indlagt på neurointensivafdelingerne, kan forberede deres funktionsniveau. 

Som led i forskningsstudiet starter træningen af patienterne ved indlæggelsen på Neurointensivafsnit og fortsætter, når patienterne overflyttes til Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade. Patienterne følges i et år efter de bliver indlagt, så forskergruppen kan undersøge udviklingen i patienternes funktions-og bevidsthedsniveau.

Forskningsstudiet gennemføres i et samarbejde mellem Neuroanæstesiologisk Klinik og Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade. Bevillingen på 2,6 mio. kroner kommer fra Rådet for Offerfonden.
Redaktør