Den generende bule ved stomi får 1 mio. til forskning

​Marianne Krogsgaard sygeplejerske og kommende ph.d.- studerende har modtaget 1 mio. fra Novo Nordisk fonden til projektet ”Kan man forebygge frembulinger ved stomi?”
For mange patienter, som får en stomi, sker det, at de udvikler en generende frembuling omkring deres stomi. Frembulingen kan have størrelse som en tennisbold eller en håndbold, den giver tyngdefornemmelse og smerter, og det er vanskeligt at skjule bulen under tøjet. Den bulede baggrund gør det dertil svært at fæstne stomibandagen, og der kan komme lækage af afføring ud på huden, hvilket giver hudskader og ikke mindst sociale udfordringer.

Patienternes oplevelser med at leve med bulen, og med de medfølgende problemer, er næsten uudforsket. Forskningsprojektet vil derfor undersøge hvilke symptomer patienterne oplever knyttet til bulen, og hvordan patienterne oplever hverdagslivet med en bule. Det er vigtig viden, som skal guide sygeplejersker og læger til at kunne hjælpe patienterne bedst muligt fremover.
  
Forskningsprojektet vil også undersøge, om frembulingen kan hænge sammen med, at mavemusklerne svækkes i forbindelse med en stomioperation. Viser det sig, at træning kan være med til at forebygge frembuling omkring stomien, vil det – udover store gevinster for den enkelte patients livskvalitet – også kunne medføre en samfundsøkonomisk gevinst, da re-operation vil kunne undgås.

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Rigshospitalet og Herlev og Gentofte Hospital. Marianne Krogsgaard er kommende ph.d. studerende i hhv. Abdominalcentret, Rigshospitalet og Gastroenheden, Herlev og Gentofte Hospital.

Kontakt

Marianne Krogsgaard, forskningsygeplejerske, cand.scient.san


Redaktør