Banebrydende dansk stamcellebehandling af hjertesvigt har fået en millionindsprøjtning

​Innovationsfonden investerer 25 millioner kr. i ny stamcellebehandling til patienter med svært hjertesvigt. Behandlingen er udviklet på Rigshospitalet og kan skære patienternes ventetid drastisk ned. Med den store bevilling træder forskningen og stamcelleproduktionen nu ind i en afgørende fase.
Kranspulsåresygdom er skyld i 40 pct. af alle dødsfald i EU og er den væsentligste dødsårsag hos både kvinder og mænd. De samlede omkostninger i forbindelse med kranspulsåresygdom nærmer sig skyhøje 196 milliarder euro eller knap 1,5 billioner kroner om året alene i EU. Den statistik skal stamcellebehandling af hjertesvigt, udviklet i Region Hovedstaden, forhåbentlig ændre på de kommende år med investeringen fra Innovationsfonden.

- Selvom vi i dag er kommet langt med nuværende behandlingsmetoder, der har reduceret dødeligheden og patienternes gener betydeligt, står vi stadig med et stigende antal patienter med svære gener fra deres kroniske kranspulsåresygdom, hvor behandlings-mulighederne er udtømte. Der er et stort, udækket behov for nye, effektive behandlinger som denne, der kan forbedre patienternes overlevelse, reducere deres gener, øge livskvaliteten og beskæftigelsen og reducere udgifterne til sundhedsvæsenet, siger professor og overlæge Jens Kastrup, leder af Kardiologisk Stamcellecenter på Rigshospitalet.

Samarbejde med erhvervslivet

På Rigshospitalet har Jens Kastrup og kolleger nu i mange år behandlet patienter med kranspulsåresygdom med patienternes egne stamceller fra knoglemarv og fedtvæv på maven, og behandlingsresultaterne er gode. Men stamcellerne findes kun i meget små mængder i vævene, hvorfor de skal dyrkes i små flasker i 6 til 8 uger, før de er klar til behandling. Det er en langsommelig proces, som har krævet nytænkning.

- For at forbedre muligheden for en større udbredelse af stamcellebehandlingen, har vi nu etableret en stamcelleproduktion fra raske donorer med nyeste teknologi, hvor stamcellerne dyrkes i bioreaktorer. Det færdige celleprodukt opbevares frosset, indtil patienten skal behandles, og kan tøs op på fem minutter. Og det giver helt nye muligheder, siger Jens Kastrup.

Med bevillingen fra Innovationsfonden vil det være muligt at gennemføre to igangværende fase 2-forsøg og igangsætte den omfattende forberedelse til det fase 3-forsøg, der skal endelig dokumentere effekten af stamcellebehandling og bane vejen for en godkendelse til generel patientbehandling.

- Et stærkt samarbejde med partnere fra erhvervslivet skal bidrage til at bringe produktionen af danske stamceller i front og ud i markedet for i sidste ende at forbedre behandlingsmulighederne og livskvaliteten for kronisk hjertesyge, siger Jens Kastrup.

Rendyrket pionerånd

- At udvikle og dyrke stamcellelinjen er i sig selv en svær balancekunst, særligt når lovgivning og retningslinjerne for stamcelleproduktion bliver ændret undervejs. Og når vi samtidig gerne vil tage skridtet videre og udbrede den knowhow i patientbehandling, kræver det konstant forandringsparathed, omstilling af produktionen og rendyrket pionerånd. Det føles nogle gange, som om vi fører et tog for fuld damp, mens skinnerne bliver lagt lige foran os. Derfor må vi også nogle gange stoppe op og lægge skinnerne på ny, før vi kan komme videre, siger Jens Kastrup og runder af:  

- De gode resultater, vi har opnået med forsøg i fase 1 og 2-studier af stamcellebehandlingen, styrker mig i troen på, at vi med denne bevilling nu er klar til at tage de sidste nødvendige skridt til at bringe stamcelleproduktionen fra laboratoriet og ud til patienterne sammen med vores partnere.

Stamcelle

Kardiologisk stamcellecenters vision er at etablere stamcellebehandling som et generelt tilbud til patienter med svær kranspulsåresygdom og svigt af hjertets pumpefunktion. Bevillingen fra Innovationsfonden skal anvendes til at videreudvikle stamcellebehandlingen og samle dokumentation, som den Europæiske Lægemiddelstyrelse kræver for, at et nyt lægemiddel kan blive godkendt til generel patientbehandling. Der vil samtidig blive gennemført flere kliniske behandlingsstudier af patienter med det nyetablerede stamcelleprodukt. Hvis disse resultater er lige så gode som ved anvendelse af patienternes egne stamceller, vil der blive ansøgt om en markedsføringstilladelse for stamcelleproduktet fra raske donorer til en generel behandling af patienter med hjertesygdom. 

Fakta: De 3 testfaser

Inden en ny behandling kan tages i brug, skal den igennem en række testfaser.

Fase 1: Den nye behandlingsmetode testes på en lille gruppe mennesker, typisk mellem 20 og 80. Her undersøges det, hvilken effekt behandlingen har på kroppen, om den eksempelvis indebærer bivirkninger. Fase 1 kan også omfatte test af behandlingen på forsøgsdyr. Fase 1 varer som regel mellem et og halvandet år.

Fase 2: En større gruppe patienter udsættes for behandlingen, typisk mellem 20 og 300. I fase 2 ser man på langtidseffekterne af behandlingen og kan også undersøge, om behandlingen har forskellig effekt på forskellige folkeslag. For eksempel om asiater, kaukasiere og afrikanere reagerer ens som følge af behandlingen. Fase 2 varer to-tre år.

Fase 3: En gruppe på mellem 2.000 og 4.000 patienter modtager den nye behandlingsmetode. Der stilles nu skrappere krav til, hvem der må modtage behandlingen, så den ikke bliver påvirket af, at en patient eventuelt lider af andre sygdomme. Det er også i denne fase, at myndighederne skal kunne få et indtryk af, hvad behandlingen koster, og om det på den baggrund kan betale sig at indføre den. Fase 3 varer tre-fire år.

Innovationsfondens investering: 25 millioner kr. 
Samlet budget: 37 millioner kr.
Varighed: 5 år
Officiel titel: Kardiologisk stamcellecenter

Om partnerne

Kardiologisk Stamcellecenter, Rigshospitalet, har i mange år forsket i etablering af stamcellebehandling som en ny mulighed for hjertepatienter.

Bioneer A/S er ekspert i udvikling af biomedicin og bioteknologi.

Cook Regentec udvikler produkter til stamcellebehandling og etablerer en virksomhed i Bjæverskov til produktion af et blodpladeprodukt til stamcelledyrkning.

Terumo BCT har udviklet den første godkendte automatiske bioreaktor til dyrkning af stamceller til behandling af patienter. Redaktør