Ny professor kæmper mod udbredelsen af alvorlige svampeinfektioner

​Klinisk professor Maiken Cavling Arendrup holder fredag tiltrædelsesforelæsning på Rigshospitalet om systemiske svampeinfektioner, som hvert år rammer ca. 500 af de mest svækkede patienter i landet. Hendes målsætning er bl.a. mere systematisk diagnostik af svampeinfektioner

Det er landets førende ekspert i alvorlige svampeinfektioner, som fredag d. 16. december holder tiltrædelsesforelæsning på Rigshospitalet. I august blev overlæge, dr.med. Maiken Cavling Arendrup udnævnt til klinisk professor i mikrobiologi ved Københavns Universitet med en tilhørende overlægestilling på Rigshospitalet, hvor hun skal arbejde med medicinske svampeinfektioner.

Maiken Cavling Arendrup.jpg

Siden 2001 har Maiken Arendrup Cavling opbygget og ledet Svampelaboratoriet ved Statens Serum Institut (SSI). Det arbejde fortsætter hun med, men nu kun på halv tid. Den anden halvdel af sin arbejdstid bruger Maiken Cavling Arendrup på Rigshospitalet/Københavns Universitet, hvor hun forsker i alvorlige svampeinfektioner og hjælper med at indføre mere systematisk diagnostik af svampeinfektioner både før og under behandling.

 - På Statens Serum Institut har jeg fået lov til at beskæftige mig hundrede procent med svampeinfektioner. Nu har jeg fået muligheden for at udbygge den viden med mere klinisk kontakt på Rigshospitalet, hvor landets højeste andel af patienter med invasive svampeinfektioner bliver behandlet. Med den kobling tror jeg på, at vi – i samarbejde med de dygtige klinikere og professorer på Rigshospitalet og Københavns Universitet - kan løfte området væsentligt og samtidig mindske unødig behandling med svampemidler, siger Maiken Cavling Arendrup.

Hun sidder med i en nyoprettet antifungal stewardship-gruppe, som skal følge grundigt med i Rigshospitalets forbrug af svampemidler og gøre opmærksom på uhensigtsmæssigt håndtering af svampeinfektioner.

Svampeinfektioner kan være alvorlige

Angreb af fx gærsvampe eller skimmelsvampe kan forårsage overfladiske infektioner som trøske i munden, ringorm og negleinfektioner. Men svampe kan også forårsage alvorlige, systemiske infektioner hos patienter, der i forvejen er svækkede af fx kræft eller lungesygdomme. Gennem sin forskning i svampeinfektioner har Maiken Cavling Arendrup sammen med en række samarbejdspartnere fundet frem til, at vi i Danmark har langt flere alvorlige svampeinfektioner end i de øvrige nordiske lande, og at hyppigheden af infektioner med resistente svampe stiger. Det gælder fx for den hyppigt forekommende gærsvamp, Candida, som var emnet for Maiken Cavling Arendrups doktordisputats i 2012. Candida-svampen er årsag til et stigende problem med at behandle blodinfektioner. Således viste en opgørelse fra SSI's Svampelaboratorium, at fluconazol-resistente blodinfektioner forårsaget af Candida er oppe på over 40% på 5 af landets 11 mikrobiologiske afdelinger. Samtidig har hun dokumenteret, at resistente svampe i øget grad findes på slimhinderne efter endt svampebehandling.

Maiken Cavling Arendrup har dedikeret meget af sin forskning til sjældne, invasive svampeinfektioner, som spredes systemisk til blodbane, væv og organer. En invasiv gærsvamp har en dødelighed på ca. 40%, mens tallet for skimmelsvamp er ca. 60%. Dødeligheden for invasive angreb med gærsvampe stiger fra 15% ved øjeblikkelig behandling til 40%, hvis man behandler to dage senere. Derfor er det vigtigt at stille en korrekt diagnose hurtigt.  

Stifter af nordisk selskab

Maiken Cavling Arendrup blev uddannet som læge ved Københavns Universitet i 1988 og færdiggjorde sin ph.d.-grad om antistoffer mod HIV-infektioner i 1992. I 2001 blev hun speciallæge i klinisk mikrobiologi efter at have arbejdet på infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital og hæmatologisk afdeling på det daværende Herlev Hospital.

Maiken Cavling Arendrup har stiftet det nordiske selskab for mykologi (NSSM – Nordic Society of Medical Mycology) og har været formand for selskabet siden 2003. I internationalt regi er hun formand for en komité under EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing), der beskæftiger sig med resistensbestemmelse af svampe og fastlæggelse af grænseværdier for følsomhed versus resistens. I øjeblikket arbejder gruppen blandt andet på hurtige og nemme metoder til rutineundersøgelser af resistens i svampe.

Maiken Cavling Arendrups navn står på mere end 130 videnskabelige publikationer. Hun har gennem årene modtaget to forskningspriser. Først Fritz Kauffmans internationale forskningspris i 2003 og senere Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologis forskningspris i 2010.

På Rigshospitalet er Maiken Cavling Arendrup ansat i en tværgående stilling, og alle afdelinger kan trække på hendes store viden om svampeinfektioner. I dagligdagen vil Maiken Caling Arendrup sandsynligvis få mest at gøre med de klinikker, som behandler immunsvækkede patienter. Det kunne fx være børn med leukæmi eller cystisk fibrose, lungetransplanterede patienter, hæmatologiske patienter eller indlagte patienter på intensivafdelinger.

 

Praktisk information:

Titlen på Maiken Cavling Arendrups tiltrædelsesforelæsning som klinisk professor er:

"Alvorlige svampeinfektioner – i går, i dag og i morgen".

Den bliver afholdt fredag d. 16. december 2016 kl. 14-15 i Rigshospitalets Auditorium 1, opgang 44. Efterfølgende er Rigshospitalets direktion vært ved en reception fra kl. 15-17, der afholdes i direktionens repræsentationslokaler, Juliane Maries Vej 18, opgang 11, 5. sal.

 

Kontaktinformationer:

Maiken Cavling Arendrup, klinisk professor, overlæge, Dr.med. Tlf. 3545 5661, email: maca@ssi.dk

Jonas Gamrath Rasmussen, kommunikationskonsulent på Rigshospitalet, tlf. 3545 6474, email: jonas.gamrath.rasmussen@regionh.dk

Redaktør