10 år med Trombolyse

​Siden 2006 har døgndækket trombolysebehandling været en fast del af programmet i Glostrup til hovedstadens akutte apopleksipatienter. I dag møder patienterne et top-tunet pit-stop af sundhedsprofessionelle, der sikrer hurtig behandling fra dør-til-nål

​Hvert minut tæller, når man får en blodprop i hjernen. Hurtig behandling kan nemlig forhindre blodproppen i at føre til alvorlig hjerneskade og et liv med svær funktionsnedsættelse og handicap.

- Bliver blodproppen i hjernen opdaget i tide, og kan vi opløse og fjerne den hurtigt med trombolyse inden for 4½ timer fra de første symptomer melder sig, så har patienterne rigtig gode chancer for at undgå efterfølgende handicap, siger overlæge Helle Klingenberg Iversen, der er koordinerende overlæge for Apopleksienheden i Neurologisk Klinik på Rigshospitalet.

Trombolyse er en medicinsk behandling, der opløser den tidlige blodprop og genopretter blodforsyningen til hjernen. Behandlingen gives efter en skanning af hjernen og lægefaglig vurdering, så patienten ikke er i risiko for at få livstruende
blødning som følge af behandlingen.

Fra dør til nål

Apopleksienheden i Glostrup har siden starten for 10 år siden vurderet knap 4000 patienter med apopleksi og behandlet 1880 patienter. Der er gennem årene blevet arbejdet for at sikre hurtigere adgang til behandling og udbrede viden om symptomerne, så patienter og pårørende er opmærksomme på dem og ved, hvornår de skal tage kontakt til sundhedsvæsnet.

- I de første år behandlede vi mellem 40 og 90 patienter årligt, nu ligger tallet på ca. 300 patienter årligt, der modtager trombolysebehandling - alene i Glostrup. 
Ved enhver mistanke om blodprop i hjernen kontakter ambulancefolkene 
trombolysevagten direkte telefonisk. På den måde er vi forberedte, når patienterne kommer. Vi er gået fra 45 minutter til en mediantid på 18 minutter fra ”dør til nål” – den tid, der går fra patienten ankommer til hospitalet, til trombolyseinfusionen startes. Det er den hurtigste tid i landet, siger Helle Klingenberg Iversen. 

Apopleksienheden tager imod akutte patienter hvert andet døgn – Bispebjerg Hospital tager imod de øvrige døgn.

Kend symptomerne

12.000 danskere bliver hvert år ramt af apopleksi, og der er stadig mange, der ikke kender symptomerne og dermed ikke når at få behandling i tide. Nye behandlingsmuligheder som trombolyse og trombektomi, endovaskulær behandling, hvor man mekanisk fjerner blodproppen via et kateter, har forbedret overlevelsen og livskvaliteten efter behandling markant. De alvorlige
apopleksier forårsaget af store blodpropper behandles bedre med trombektomi. Denne funktion ligger på Rigshospitalet Blegdamsvej. På sigt skal begge funktioner placeres på Blegdamsvej, så de er samlet.

- Her i hovedstadsregionen har vi trods alt relativ kort transporttid fra borgerens hjem til behandling. Det er ikke som i visse andre dele af landet, hvor der er lange strækninger, der skal tilbagelægges, før behandlingen kan begynde.
Derfor er det i mine øjne ikke beliggenhed, der er københavnernes største udfordring, men derimod at skabe en større bevidsthed om tegnene på blodprop eller hjerneblødning. Selvom vi er kommet langt med at gøre folk opmærksomme
på apopleksi og symptomerne som fx pludselig halvsidig kraftnedsættelse, følelsesløshed eller tab af tale, kommer mange stadig for sent i behandling
- enten af uvidenhed, eller fordi de tøver med at ringe 112, siger Helle Klingenberg Iversen.


Redaktør