Sundhedsplatformen - Status februar

​Alle forberedelserne til at Sundhedsplatformen kan tages i brug på Rigshospitalet, er godt i gang. Det indebærer blandt andet, at alt IT udstyr vurderes, og at ​rigtig mange af os skal uddannes i programmet inden 'Go-Live' 5. november 2016.​

​Superbrugere uddannes allerede

Nogle uddannes til superbrugere allerede nu for at hjælpe til implementeringen på Herlev/Gentofte i maj i år, men uddannelsen kan selvfølgelig også bruges, når vi selv skal på. Superbrugernes opgave vil være at hjælpe med undervisning samt være tilstede i afsnittene, når Sundhedsplatformen tages i brug og kan hjælpe brugerne.

Undervisning af alle efter sommerferien

Undervisningen af resten af personalet på Rigshospitalet kommer til at foregå efter sommerferien - for de fleste i september-oktober - så det er i frisk erindring, når vi tager Sundhedsplatformen i brug. Der vil være forskellig undervisning, afhængig af ens faglige profil for eksempel læge eller sygeplejerske. Derfor bliver alle tilmeldt undervisningen med en bestemt profil, hvorefter undervisningsdatoerne fordeles og meldes ud før sommerferien.

Simulationstest af Sundhedsplatformen

Sundhedsplatformen er nu færdigbygget og går igennem et omfattende testprogram for at trykprøve det hele. Som en del af dette har der været lavet simulationstest af Sundhedsplatformen i den kliniske hverdag. 
Film om simulationstest. (Link til intranet) 

Et moderne system afløser mange delsystemer 

Vi kan alle glæde os til at få et moderne system til afløsning af de mange del-systemer, vi lever med i dag. Vi får ikke alle ønsker opfyldt fra dag ét, det kan ikke nå at blive gjort klart. Men vi tager det første vigtige kæmpeskridt til noget, der er langt bedre end i dag, og som senere følges af løbende forbedringer ud fra vores ønsker.

Du kan læse meget mere om sundhedsplatformen og implementeringen på www.sundhedsplatform.dk og på REGI (intranet).


​ ​

Redaktør