Feedback fra pårørende danner grundlag for ny politik

​Onkologisk klinik er i gang med at udarbejde en ny politik for inddragelse af pårørende, som bliver realiseret i løbet af foråret 2016.​

​Vi lytter til de pårørende

Resultaterne fra feedbackmødet med pårørende d. 3. december 2015, indgår som en del af grundlaget for den nye politik. 

Ny kultur for bedre behandling

Politikken bliver implementeret​ i Onkologisk klinik i løbet af 2016 og handler grundlæggende om at opbygge en kultur, hvor nære pårørende indgår som en naturlig og selvfølgelig part i pleje‐ og behandlingsforløbet. 

Vi arbejder ud fra følgende temaer:

  • Afklaring af behov, værdier og ønsker om inddragelse
  • Deltage i samtaler – med i beslutninger
  • Information og undervisning
  • Omsorg og psykisk støtteRedaktør