Kan fokus på ernæring og bakterier i tarmen reducere bivirkninger ved kemoterapi hos børn?

​Et nyt studie i Juliane Marie Centret skal undersøge, om man ved at se på, hvad børn spiser og hvilke bakterier, de har i tarmen, kan red​ucere bivirkningerne ved kemoterapi i barnealderen.​

Forskningen i kræft og behandlingen af kræft gennem de sidste 20 år har betydet, at flere og flere overlever. Prisen for den forbedrede overlevelse har imidlertid været, at flere får svæ​re, evt. dødelige, bivirkninger, og mange voksne, der er behandlet for kræft i barnealderen, har sv​​ære senfølger. Store studier har vist, at mere end halvdelen af de patienter, der er blevet helbredt for cancer i barnealderen, vil have fysiske eller psykosociale senfølger som voksne.

Nyere forskningsresultater tyder på, at kemoterapi resulterer i skadelige betændelsesreaktioner, der udløses via kemoterapiens effekt på tarmslimhinden. I et nyt projekt vil professor Klaus Müller fra B​​ørneUngeKlinikken i Juliane Marie Centret på Rigshospitalet undersøge, hvilken rolle børnenes ernæring spiller.

"Dyreforsøg som vi har gennemført gennem de seneste år tyder på, at råmælk (colostrum) med et højt indhold af slimhindebeskyttende stoffer kan reducere bivirkningerne ved kemoterapi. Vi undersøger nu,​​ om vi hos børn med leukæmi kan reducere bivirkningerne ved at give råmælk som en del af ernæringen", fortæller Klaus Müller.

"Samtidig undersøger vi, om den gavnlige effekt af denne nye ernæring skyldes en regulering af tarmbakterierne. Nogle bakterier kan virke beskyttende på tarmslimhinden, mens andre kan fremkalde skadevirkninger", ​forklarer han. "Især når slimhinden læderes som følge af kemoterapien."

Samlet vil denne forskning bidrage til en øget forståelse af de biologiske mekanismer, der ligger bagved udviklingen af bivirkninger ved kemoterapi, og denne nye viden vil kunne bedre mulighederne for at fo​​rudsige hvilke patienter, der er i særlig risiko for at udvikle bivirkninger og senfølger. Dette vil kunne bane vejen for mere målrettet forebyggelse af bivirkninger ved kemoterapi, og dermed et stort skridt i retning af personalized medicine, slutter Klaus Müller.

Projektet er sat i gang og foregår i et samarbejde mellem BørneUngeklinikken, RH og H.C. Andersen Børnehospitalet i Odense.


Redaktør