Hæderslegat til Professor Ulrik Lassen

​Professor og overlæge Ulrik Lassen, Onkologisk Kliniks Fase 1 Enhed ved Rigshospitalet, har modtaget Ulrik Brinch og hustru Marie Brinch´s legat for 2016.

​Ulrik Lassen modtager hæderslegatet for sit betydningsfulde arbejde inden for medicinsk kræftbehandling i Fase 1 enheden, hvor man afprøver nye behandlingsmuligheder for cancer patienter, som ikke har andre behandlingstilbud.

Hvert år udvælges en modtager af æreslegatet og skiftevis er modtageren en yngre forsker indenfor teknik, jordbrugsvidenskab og medicin. Legatet er på 60.000 kr.

Uddelingen af legatet skete på fabrikant Ulrik Brinchs fødselsdag d. 9. marts ved en reception på Rigshospitalet. 

 

​På billedet ses Jesper Hastrup Svendsen, Professor, dr.med, Kardiologisk Laboratorium, Hjertecentret, RH (tv). Ulrik Lassen, Professor og Overlæge, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet. John Renner Hansen, Dekan for det Natur og Biovidenskabelige Fakultet (th).Redaktør