Godt samarbejde om at samle operationer for medfødt hjertesygdom på Rigshospitalet

​Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet er gået i gang med planlægningen.​
Sundhedsstyrelsen har besluttet, at alle operationer af patienter med medfødt hjertesygdom i fremtiden skal samles på Rigshospitalet. Sundhedsstyrelsen har derfor bedt Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet om at lave en fælles plan for denne samling.

Samarbejdet om samlingen af kirurgi for medfødt hjertesygdom blev indledt i fredags. Ledelse og fagfolk mødtes i Aarhus for at drøfte, hvordan de to hospitaler i fremtiden sammen sikrer, at patienterne og deres pårørende oplever sammenhæng i deres behandling, når operationen i fremtiden foregår på Rigshospitalet, mens forløbet før og efter operation for størstedelen af de jy​ske patienter fortsat finder sted på Aarhus Universitetshospital. 
 
"Vi har haft et godt møde med Rigshospitalet og begge hospitaler er gået konstruktivt til opgaven. Patienterne og de pårørendes perspektiv var udgangspunktet for drøftelserne, og vi er enige om, at vores opgave er at sikre, at patienter med medfødt hjertesygdom også i fremtiden får det bedste forløb”, siger centerchef på Hoved-Hjerte-Centeret på Aarhus Universitetshospital, Kirsten Wisborg.
De to hospitaler drøftede på mødet, hvordan processen med at samle kirurgi for medfødt hjertesygdom bedst tilrettelægges. Der blev i drøftelserne lagt stor vægt på det tætte og forpligtende samarbejde om at sikre høj kvalitet og sammenhæng på tværs af hospitaler. 

"Det var dejligt at opleve en fælles forståelse af, at i centrum af den opgave står patienter og pårørende. Vi skal lære af hinanden og vi skal samarbejde om, at patienter og pårørende ikke kun oplever høj faglig kvalitet, men også inddragende og sammenhængende patientforløb, hvor centrene taler samme sprog. Det er vi kommet rigtig godt i gang med", siger centerdirektør på Rigshospitalets Hjertecenter, Niels Würgler Hansen.
Redaktør