Finn Gustafsson modtager legat på 350.000 kr. for forskning i hjertesvigt og transplantationsmedicin

​Overlæge, dr. med. og ph.d. Finn Gustafsson fra Rigshospitalets Hjertecenter modtager "Fondsbørsvekselerer Henry Hansen og Hustrus, født Westergaards Legat 2016" på 350.000 kr. for sin mangeårige forskning i behandling af hjertesvigt og transplanterede hjertepatienter.
​Finn Gustafsson er en kendt figur inden for det kardiologiske forskningsfelt. Som overlæge i Hjertemedicinsk Klinik på Rigshospitalet er han dagligt med til at sikre, at patienter med svær hjertesvigt får muligheden for et bedre og længere liv. 

Bag sig har den 47-årige forsker en imponerende publikationsliste på 169 videnskabelige artikler i anerkendte tidsskrifter, han er associate editor for tidsskriftet International Journal of Cardiology, og han har bred undervisningserfaring som vejleder for et stort antal medicin- og ph.d.-studerende. Før sin ansættelse som overlæge på Rigshospitalet var han et år på klinisk uddannelsesophold ved Toronto General Hospital i Canada. I indstillingen til prisen begrunder den rådgivende komite i øvrigt valget af Finn Gustafsson med de gode resultater, han har vist i arbejdet med behandling og medicinsk kontrol efter hjertetransplantation, hvor han bl.a. også har behandling af patienter med ”assist devices” (kunstige hjerter) som sit ansvarsområde. 

- Først og fremmest er det en stor opmuntring, at der er kolleger, der bemærker ens forskningsindsats. Jeg er meget stolt over at modtage Henry Hansen og Hustru Karla Hansens legat, og det giver bestemt ny energi i en travl klinisk hverdag til at lægge endnu flere kræfter i forskningen. Herudover er der jo tale om et stort beløb, som er en betydelig hjælp i kampen for at få pengene til at slå til i et stramt forskningsbudget. Pengene skal bruges til flere projekter inden for svær hjertesvigt og hjertetransplantation, siger Finn Gustafsson.

Legatet er delt mellem to forskere inden for det hjertemedicinske område, hvorfor Finn Gustafsson deler et samlet legat på 700.000 kr. ligeligt med læge, ph.d. Tor Biering-Sørensen fra Hjertemedicinsk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital. Begge legatmodtagere får hæderen og legatet overrakt ved en reception 2. marts 2016 i Frilandsmuseets Restaurant i Lyngby. 

Legatet kan ikke søges, men tildeles talentfulde og lovende forskningsledere af fondsstyrelsen efter indstilling fra Købehavns Universitets rådgivende komite. 


 

Redaktør