Forsker i Danmark - måtte ud af sin polske comfort-zone

Det Frie Forskningsråd Sundhed og Sygdom bevi​lger i år postdocs til ni unge udlændinge. En af dem skal arbejde med Akut Myeloid Leukæmi ​på Finsencentret.
​​
Eliza Glodkowska-Mrowka, læge og Ph.d. fra Polen, har fået dette års største postdocbevilling fra Det Frie Forskningsråd Sundhed og Sygdom: 2,8 mio. kroner.
 
Eliza skal arbejde med en aggressiv form for blodkræft - Akut Myeloid Leukæmi - og specielt finde ud af, om et protein, MLL5, udgør et muligt terapeutisk mål for fremtidens AML behandling, som på sigt kan komme AML patienter til gode. I hvert fald er proteinet nødvendigt for væksten af leukæmiceller i mus, hvorimod normale celler fint kan undvære det.

Prognosen for AML er meget dårlig, og kun ca. ¼ del af patienterne er i live fem år efter at diagnosen er stillet. 

- På trods af, at vi ved mere og mere om biologien for AML, har behandlingsmetoderne, herunder specielt kemoterapi, kun ændret sig i relativ begrænset grad over de sidste 30-40 år, og der er således et stort behov for at udvikle nye strategier til målrettet at ramme leukæmiceller, siger Eliza Glodkowska-Mrowka .  
​Hun har været på Finsen Laboratoriet på Rigshospitalet og Københavns Universitet siden august sidste år, og hendes mål er klart: Hun vil have sin egen forskningsgruppe. 

- Skal det lykkes, måtte jeg ud af min comfort-zone for at blive dygtigere fagligt, udfordre mig selv i et nyt miljø og udvikle mit netværk, siger Eliza Glodkowska-Mrowka​. 

Hun skal knyttes til professor Bo Porses gruppe og siger, at den store fordel for hende er, at forskningen er relateret til det, hun har arbejdet med før, men også med et fokus på emner, der er relativt nye for hende.

Kan forfølge banebrydende forskningsideer

Jørgen Frøkiær, professor, overlæge, dr. med. og formand for Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom, siger:

- Med uddeling af postdoc-stipendier giver vi de mest talentfulde danske og udenlandske forskere inden for den sundhedsvidenskabelige forskning mulighed for at forfølge banebrydende forskningsidéer, der kan få stor betydning for den sundhedsvidenskabelige forskning fremover. Når vi er særligt glade for at tildele postdoc-stipendier til danske forskere, der søger inspiration og videreuddannelse ved udenlandske universiteter, og til udenlandske forskere, der søger tilsvarende ophold ved danske forskningsmiljøer, så er det, fordi vi ved, at et stærkt fokus på internationalisering tilfører forskeren ny viden og opbygning af ekspertise i forskningsmiljøer med et højt fagligt niveau. 

Redaktør