Patientforløb på driftsmålstavlen i JMC

​Centerledelse​n og klinikledelserne i JMC har nu i næsten et år afholdt tavlemøder hver onsdag morgen kl. 7.30 i tilknytning til de ugentlige driftsmøder. Hidtil har det været de regionale driftsmål som udredning, FMK mv. der har været i fokus på tavlen, men nu er tiden kommet til at sætte centrets egne fokusområder på måltavlerne.​

På driftstavlen for centerledelse og klinikledelser i Juliane Marie Centret har der indtil nu foku​s på de regionale driftsmål, hvor der findes data på center- og klinikniveau. Et af de mål der bl.a. har været i fokus er udredningsretten, hvor det med en målrettet indsats på registreringssiden er lykkedes os at flytte målopfyldelsen markant. Et andet driftsmål har været medicinafstemning i FMK, hvor det i starten lykkedes at opnå betydelige forbedringer, men hvor vi nu er gået lidt i stå på et for lavt niveau. Det arbejder vi videre med.  

Sideløbende med opføl​​gningen på de regionale driftsmål har vi arbejdet med at få vores egne mål på tavlen. Ønsket har været at kunne fokusere på nogle enkelte områder, hvor vi kan se behov for forbedringer eller områder, som blot er særligt vigtige for JMC. Vi har derfor været igennem et forløb, hvor klinikledelserne har udpeget nye tværgående driftsmål i JMC ud fra Rigshospitalets strategikort.

 De to nye områder, d​​​er er valgt ud på center- og klinikniveau, er:

  • Patientforl​​​øb, der går på tværs af flere klinikker i JMC
  • For​skning.

Patientforløb på tværs vil vi følge op på, på den måde, at klinikkerne på skift bringer et emn​​e med til den fælles tavle. Det kan f.eks. være et tema, som man i forvejen arbejder med på klinikkens tavle(r), og hvor der er fokus på at skabe bedre patientforløb på tværs af flere klinikker.

I forhold til forskning vil vi fokusere på produktionen målt ved antal artikler der publiceres, og ved den omtale vores for​​​skningsresultater får i medierne. ​

De nye mål betyder ikke, at vi "slipper" for at følge op på de regionale driftsmål, men de betyder, at vi supplerer de regional​​e mål med egne mål, som vi selv opfatter som relevante i dagligdagen og for områder, vi selv ønsker at styrke. 


Redaktør