Gynækologiske dagkirurgiske operationer samles på Glostrup-matriklen

​Fra 2. maj flyttes cirka 7-800 af Gynækologisk Kliniks årlige 3.600 operationer til to operationsstuer på Rigshospitalets matrikel i Glos​trup.

Derved samles nogle af de elektive (planlagte) gynækologiske operationer i et dagkirurgisk regi u​​den akutte operationer. 

- Vi har længe ønsket at skille nogle af de planlagte operationer fra de højt specialiserede og akutte for at give bedre patientforløb i et sammedagskirurgisk set-up, fortæller oversygeplejerske Pernille Lohse fra Juliane Marie Centrets operationsgang.

De nye lejer skal bruges til nogle af de operationer, som varetages af benignt (godartet) team. Cancer- og endometriosekirurgi skal fortrinsvis foregå på Blegdamsvej. I alt skal cir​​ka 7-800 af klinikkens årlige 3.600 operationer flyttes til Glostrup.

- På denne måde får vi et stærkt tilbud inden for sammedagskirurgi, og vi får mulighed for ​at udvide vores dagkirurgiske tilbud til flere patienter end i dag, til glæde for patienterne, siger klinikchef Lene Lundvall.

- Vi håber, flytningen både kommer til at give bedre rammer for de højt specialiserede funktioner, ​som får lidt mere plads, og at vi kan undgå problemer med ventetid. Indsatsen for at overholde tiderne i kræftpakkeforløbene har gjort, at der i perioder har været lange ventetider på nogle af de mindre omfattende operationer, siger overlæge Lars Schouenborg fra Gynækologisk Klinik.

Ændringen stiller imidlertid store krav til visitationen af patienter, forklarer han. 

- Der er mange andre steder, hvor dagkirurgi er adskilt fra øvrig kirurgi, men hvor kirurgien foregår på samme matrikel. Så er det let a​​t overføre en patient til stamafdelingen, hvis der bliver behov for det. I vores set-up vil det kræve en overflytning, så vi har meget fokus på, at vi skal visitere de rette patienter til de nye dagkirurgiske operationsstuer. 

De nye operationsstuer bliver bemandet af et team på to speciallæger, to læger under uddannelse og fire oper​​​ationssygeplejersker fra Anæstesi- og Operationsklinikken i JMC pr. dag. Det gynækologiske team får hjælp af anæstesipersonale fra Neuroanæstesiologisk Klinik på Glostrup. Med rent planlagte operationer er forventningen, at der bliver gode muligheder for at prioritere uddannelsesfunktionen højt for både læger og sygeplejersker.

Inden flytningen har mange parter været involveret i forberedelserne, der har strakt sig fra indretning af operationsstuer over ny patientinformation, ny rutine for håndtering af prøvesvar og me​get mere. 

- Alle parter har været enormt samarbejdsvillige, både her på Blegdamsvej og de nye kolleger fra Anæstesien på Glostrup og Servicecentret, der er med til at tage imod os, siger Pernille Lohse. 

Redaktør