Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde på besøg i Finsencentret

Sophie Løhde (V) gæstede Finsencentret d. 28. juni for at høre nærmere om ​patientforløb samt patientinddragelse i kræftbehandlingen forud for udarbejdelsen af kræftplan IV.
Sundheds- og ældreminister
Tirsdag eftermiddag fik Rigshospitalet besøg af Sundheds- og ældreministeren, som var interesseret i at høre om Finsenscentrets arbejde med sammenhængende patientforløb, patientinddragelse i kræftbehandlingen og hvordan initiativerne understøttes af data og indikatorer som inspiration for udarbejdelse af kræftplan IV. 
 
Martin Geertsen, 2. næstformand i regionsrådet, bød ministeren velkommen, hvorefter centerledelsen, Mette Rosendal Darmer og Leif Panduro, præsenterede Finsencentrets og klinikkernes høje faglige niveau og store forskningsindsats, der giver grundlag for arbejdet med systematisk patientinddragelse i kræftbehandlingen.​

Formand for Patient- og Pårørende Rådet Erik Schrøder og projektleder Katrina Pitt Winther fortalte efterfølgende om rådets arbejde og de emner, der diskuteres i rådet, som får direkte indflydelse på patienternes dagligdag og patientforløb på Rigshospitalet.    

​Herefter besøgte ministeren Kræftværket, hvor sygeplejerske og ungekoordinator Maiken Hjerming sammen med syv af de unge patienter indviede ministeren i, hvad det betyder for de unge at have et frirum, hvor der er mulighed for at mødes med venner og ligesindede og tale om mere og andet end blot det at have kræft. 

Klinisk sygeplejevejleder Anne Dünweber præsenterede ministeren for vores tilbud om kemobehandling udenfor hospitalet, i daglig tale ”hjemme-kemo”. ​

Klinisk sygeplejespecialist Anne-Lene Rye Markussen og overlæge Claus Andrup Kristensen gennemgik sammenhængende patientforløb indenfor hoved-halskræft samt hvordan der indgås dialog med patienter og pårørende for at sikre, at der tages højde for deres individuelle behov. 

Undervejs var både fagpersonale og patienter til stede og ministeren nåede også at få set de nye modtagelse- og venteområder i Finsencentret, som er tilrettelagt under temaet ”Giv tiden tilbage til patienterne”

Fra Rigshospitalets direktion deltog Hospitalsdirektør Per Christiansen samt stabschef Merete Lange.​

 

 
Redaktør