Stor forskerpris til professor Jens Lundgren

​Professor, overlæge, dr.med. Jens Lundgren, Rigshospitalet, modtager den kliniske KFJ-pris på 1,5 mio. kr.​ som anerkendelse for sine banebrydende resultater inden for HIV/AIDS forskning
Tirsdag den 21. juni uddeler Kirsten og Freddy Johansens Fond den store og anerkendte KFJ-pris. Prof​essor Jens D. Lundgren modtager i den anledning den kliniske KFJ-pris.​

Professor Jens D. Lundgren modtager den kliniske KFJ-pris.

Jens Lundgrens og kollegernes forskning førte i 2015 til en ændring af WHO's retningslinjer for behandling af HIV-smittede. Det betyder, at millioner af HIV-smittede nu bliver tilbudt en antiviral behandling, umiddelbart efter, at de bliver diagnosticeret med sygdommen. Den tidlige indsats vil markant forlænge patienternes levetid og forbedre deres livskvalitet.

I dag er der omkring 35 millioner HIV-smittede på verdensplan og færre end 17 millioner er i behandling, så de nye retningslinjer vil fremover få afgørende betydning i den globale kamp for at behandle HIV/AIDS. Som en bemærkelsesværdig sidegevinst viste Jens D. Lundgrens forskning også, at den tidligere behandling kan forebygge andre sygdomme som kræft og tuberkulose.     

"Vi har nået en milepæl i forskningen af HIV og det har fået stor betydning for de globale retningslinjer for behandlingen.  Resultaterne skyldes især et uovertruffen samarbejde med ufatteligt dygtige kolleger, der med stor ildhu og stor faglig ballast har opnået flere gennembrud til gavn for mange mennesker. Jeg er meget beæret over at modtage prisen og glad for, at SUND anerkender vigtigheden af dette forskningsområde", siger Jens D. Lundgren. 

Jens Lundgren udmærker sig ved at være en dygtig igangsætter og primus motor i en lang række store internationale forsknin​gsnetværk. I øjeblikket er han leder af PERSIMUNE - et grundforskningscenter– der forsøger at finde de faktorer, der gør, at nogle patienter bliver syge af deres immundefekt og andre ikke gør det.

Prisoverrækkelsen finder sted i Festsalen på Frue Plads, Københavns Universitet den 21. juni kl. 12-15.

Professor, overlæge, dr. med. Jens D. Lundgren

Jens D. Lundgren er en af verdens førende forskere på HIV-AIDS-området og leder af flere store, multinationale forskningsnetværk i Europa og globalt. Han er chefredaktør for det ansete internationale medicinske tidsskrift HIV Medicine og har stået for nationale og international betydningsfulde møder og konferencer. Han har tidligere fået store forskningsstipendier fra EU, EMA og NIH.

Jens D. Lundgren er født i 1960 og blev læge fra Københavns Universitet i 1987. Herefter arbejdede han ved NIH Bethesda i USA i 1987-89, Han er uddannet til speciallæge i intern medicin, infektionsmedicin og tropemedicin ved Hvidovre Hospital, Frederiksberg Hospital og Rigshospitalet og blev overlæge på Hvidovre Hospital i 1998. I 2005 blev han professor i infektionssygdomme og epidemiologi ved Københavns Universitet, i 2007 blev han overlæge på Rigshospitalets Infektionsmedicinske Klinik og professor i virussygdomme og i 2016 blev han udnævnt til professor i infektionsmedicin ved Københavns Universitet. Han er desuden adjungeret professor ved University College London og Køln Universitet.​​​

Læs mere om KFJ-prisen og den prækliniske modtager på Københavns Universitets hjemmeside.​


Redaktør