Vi er godt på vej mod en kulturforandring

 Evaluering af planetreeprojektet i Finsencentret viser en begyndende kulturforandring.   

​Som lovet i sidste FinsenNYT gives kage med tak til Team 4 og Palliativ Enhed i Onkologisk Klinik for høj svarprocent!​

Evaluering af Planetree i Finsencentret

Som afrunding på det 3-årige projektsamarbejde har Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) evalueret effekten af vores indsatser gennem fokusgruppeinterview og gentagelse af baselinemålingen for patienter og medarbejdere.
Rapporten viser en begyndende kulturforandring, der er kommet gennem mange gode initiativer – både i de enkelte afsnit – i hver af de 3 klinikker og på tværs af hele Finsencentret. 

Der er dog et stykke vej endnu. Særligt pointerer konsulenterne fra EEB: 

  • Systematisk patientinddragelse er endnu ikke en del af Finsencentrets DNA

  • Det er ikke alle ledere, der er fuldt dedikerede til systematisk patientinddragelse

  • For flere er det fortsat ikke konkret, hvad systematisk patientinddragelse egentlig er
Disse pointer kan være med til at forklare, at vi heller ikke kom helt i mål med de målsætninger, der blev valgt ud.


Der er altså gjort en stor indsats mange steder – og der er et stykke vej endnu. Vejen mod mere systematisk patientinddragelse og patientcentrering ligger fast. Vi kalder det ikke længere et projekt men en rejse. Det bliver især team- og afsnitslederne, der kommer til at bane vejen gennem konkrete tiltag foretaget sammen med medarbejdere og patienter. Endelig skal det være sjovt og gerne innovativt. 

Som projektleder glæder jeg mig til fortsat at hjælpe kollegaer i Finsencentret på vej med konkret hjælp og inspiration til gavn for patienterne. 

/Katrina Pitt Winther, projektleder i Finsencentret.


Redaktør