Patientinddragelse - læring på tværs

Patientinddragelse i Finsencentret: Der er så meget, vi kan lære af hinanden.

Den 22. juni 2016 samledes team/afsnitsledere, klinikledere og centerledelsen i Finsencentret med repræsentanter fra Patient- og Pårørende Rådet for at høre resultaterne af evalueringen og drøfte, hvad der er de gode næste skridt mod systematisk patientinddragelse i Finsencentret. Der var også konkrete oplæg fra teamledere, der gav eksempler på, hvordan de har arbejdet. 

Her følger nogle af pointerne fra Klinikkerne:


  • ​Da vi fik en ny modtagelse hos os på 4. sal, måtte vi samtidig ændre arbejdsgange og jobbeskrivelserne for de teamsekretærer, der nu skulle sidde i modtagelsen. De har fået et helt nyt job, og de er glade for det – men det har været et langt sejt træk (Gitte Caspersen, afdelingssygeplejerske i team 4 + 6 i Onkologisk Klinik)

  • Der gik frygtelig lang tid i starten af Planetree projektet med ledelsessnak. Da vi samtidig stod overfor store forandringer og et hårdt presset personale besluttede vi os for, at Planetree hos os skulle være omsorg for medarbejderne. Der går typisk for lang tid fra at topledelsen har besluttet noget – og til at det er noget, der lever og giver mening for og med medarbejderne – i samarbejde med patienterne (Peter Kampmann, overlæge og Tina Lanther, afdelingssygeplejerske – begge teamledere i Hæmatologisk Klinik)

  • Vi er i gang med at ændre forholdende for patienter med cysistisk fibrose for at sikre, at flere i afdelingen ved mere om specialet og om disse patienter. Som noget nyt fik vi 3 patientrepræsentanter til at hjælpe os med offentliggørelsen af det nye. Det har gjort vores kommunikation mere ærlige – og mindre hospitalsagtig. Og som en fantastisk sidegevinst har patienterne være med til selv at undervise personalet. Det giver tryghed (Terese Katzenstein, overlæge og teamleder i Infektionsmedicinsk Klinik)

  • Vi vil blive bedre til at samarbejde med vores patienter med lungecancer, når vi tager beslutninger om behandling og pleje. Vi har fået hjælp fra MindLab (eksterne konsulenter), der fulgte og interviewede patienter og personale. Alt personalet samledes en aften i marts for at høre på lydklip, hvordan det er for vores patienter. Det gik lige i maven. Vi har brug for andre metoder og hjælp udefra til at hjælpe os og lyse på de blinde vinkler. Hele personalet glæder sig nu til at arbejde med nye metoder til fælles beslutningstagen med patienterne (Susanne Friis-Hasché, afdelingssygeplejerske og Seppo Langer, overlæge – begge teamledere i Onkologisk Klinik)
Den samlede konklusion på de efterfølgende drøftelser var, at der foregår så mange gode ting. Teamlederne ønsker at inspirere og lære mere af hinanden.

Det skal vi arbejde videre med ifølge patienterne

Vigtigheden af at arbejde med patientinddragelse blev præciseret af oplæg fra patientrepræsentanterne Erik Schrøder og Marianne Byrnel. De oplever, at meget er godt og blevet bedre, men har konkrete forslag til, hvor vi skal sætte ind herfra:

  • Nedbring ventetid og undgå i det hele taget at tage for meget af vores tid
  • Der er stadig meget, der kan gøres bedre omkring kommunikation og fælles beslutningstagen
  • Patientsikkerhed skal være i top- det glipper imellem systemerne og overgange
  • Patienter ønsker input fra andre patienter: Trøst, sammenhold, håb, råd, fif og fiduser. Der findes netværk – og der findes patienter, der gerne vil hjælpe andre. Gør mere brug af dette – og henvis til det
  • Tag ikke håbet fra os. De gode historier og erfaringer fra andre patienter kan hjælpe os til at kæmpe for livet og en god hverdagRedaktør