Patienterne giver input til visionen

​Ved klinikledelsesmødet torsdag den 12. juni blev visionerne fra projektet diskuteret.​
4 patienter deltog i mødet og kom med input til visionerne for fremtidens JMC. Visionen for projektet har været et gennemgående tema for de første møder og er drøftet med patienter, pårørende, medarbejdere, klinikledelser og i styregruppen. 

Alle forslag danner grundlag for et første udkast til en samlet vision, som vil komme i høring i klinikledelsen og CMU og på hjemmesiden. Det er ambitionen, at det endelige visionsnotat er færdigt til august 2014. 


Næste skridt i brugerinddragelsen er etableringen af et panel af patienter og pårørende, der skal være sparringspartnere under planlægningen i det kommende år.
Redaktør