Nyt hospitalsbyggeri i verdensklasse til børn, unge, fødende og deres familier

​Region Hovedstaden, Rigshospitalet og Ole Kirk’s Fond er gået sammen i et partnerskab om et hospitalsbyggeri i verdensklasse, der sætter helt nye standarder for behandlingsforhold for børn, unge, fødende og deres familier. Det nye byggeri har arbejdstitlen ’BørneRiget’.

Målet er klart for det nye hospitalsbyggeri: At revolutionere oplevelsen for børn, fødende og deres familier før, under og efter behandlingen. Væk med følelsen af at livet går i stå, mens man er indlagt og væk med usammenhængende behandlingsforløb. På det nye hospital bliver alle forløb og funktioner tilrettelagt, så børn og forældre flyttes mindst muligt. Specialisterne og eksperterne kommer til barnet og familien - ikke omvendt. Derudover skaber det nye hospitalsbyggeri rammerne for, at familier får mulighed for at være sammen som familie og have en så almindelig og tryg hverdag som muligt. 

Region Hovedstaden understøtter byggeriet med en historisk stor bevilling på 1,4 milliarder kroner. Ole Kirk’s Fond donerer 0,6 milliarder kroner. 
 
Sophie Hæstorp Andersen (S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden, betegner projektet som banebrydende:
 
-Målet er at det nye hospitalsbyggeri til børn, unge og fødende på Rigshospitalet skal bidrage til at udvikle hele det danske sundhedsvæsen i en helt ny retning, hvor patientbehandling er meget mere end at diagnosticere sygdom og give medicin. 

- Det er samtidigt vigtigt at føle sig tryg, når man er indlagt. Hele familien er påvirket, når et familiemedlem bliver alvorligt syg, så det, at familien kan være samlet, og at hverdagen minder om barnets normale hverdag uden for hospitalet, betyder utroligt meget. Jeg er rigtig glad for, at regionen med støtte fra Ole Kirk´s Fond kan skabe nye og enestående forhold for børn, unge og fødende og et markant løft for undervisnings- og forskningsmiljøet.​

En grundig forundersøgelse viser vejen 

Forud for byggeriet har Rigshospitalet og Region Hovedstaden med støtte fra bl.a. Ole Kirk’s Fond gennemført en omfattende forundersøgelse for at afdække, hvad der skal til for at skabe optimale behandlingsforløb for børn, unge og fødende.

Det centrale i det nye hospital er, at behandling, pleje, forskning, uddannelse, teknologi og arkitektur er tænkt sammen i en integreret løsning. Derudover er barnets leg og integrationen af leg i selve behandlingen en gennemgående rød tråd igennem hele behandlingsforløbet. 

Ifølge Projektdirektør Bent Ottesen, som er leder af projektet og har stået i spidsen for forundersøgelsen, vil det nye hospitalsbyggeri give en god mulighed for en integration af patientbehandling, forskning og uddannelse og vil medvirke til hurtigere udredning og mere strømlinede behandlingsforløb. Bent Ottesen siger:

-Forskning, uddannelse og et sammenhængende forløb for børnene og deres familier er afgørende forudsætninger for at kunne tilbyde den bedste behandling og pleje. Det er derfor fantastisk, at vi i dette projekt har fået mulighed for at tænke alle dele ind som en integreret del af byggeriet helt fra projektets start. Det giver enestående muligheder for vores forskere, og det giver enestående muligheder for nytænkning i forhold til behandlingsforløb. 

Tryghed for børn og deres familier 

Ole Kirk’s Fond arbejder for at fremme livskvalitet for børn og deres familier. Fonden har et stærkt ønske om at skabe bedre vilkår for børn og familier, der er i behandlingsforløb. 

Kjeld Kirk Kristiansen, formand for Ole Kirk’s Fond, siger:

- Det er helt afgørende, at børn og deres familier føler sig trygge i et behandlingsforløb og kan opretholde bedst mulig livskvalitet. Der skal være plads til, at familien kan have det rart sammen, og plads til leg, omsorg og adspredelse, så både barnet og familien får et pusterum fra bekymringerne. Et behandlingsforløb skal med andre ord kunne rumme alt det, børn, unge og familier har brug for, så de kan leve et så normalt liv som muligt. I Ole Kirk’s Fond er vi rigtig glade for, at vi i samarbejde med Region Hovedstaden og Rigshospitalet kan bidrage til et nyt, innovativt hospitalsbyggeri, der tager højde for den sårbare situation, familierne er i, når et barn bliver alvorligt syg.   

Læs mere om projektet på rigshospitalet.dk/boerneriget​.

Fak​ta 

Bærende principper for BørneRiget baseret på forundersøgelsen:
 • Personalet kommer til patienten: Alle forløb og funktioner er tilrettelagt, så børn og forældre flyttes mindst muligt, og behandling og pleje koordineres, så det er specialisterne, der kommer til barnet og familien - ikke omvendt
 • Pitstop-behandling og diagnostik: Hospitalet indrettes med et diagnostisk center, som skal gøre det muligt at diagnosticere børn og unge samt gravide med det samme og muligt at udvikle nye diagnostiske metoder til gravide, børn og unge til gavn for hele sundhedsvæsenet 
 • Familiecentreret pleje og behandling: Hospitalet designes ud fra internationale principper om patient- og familiecentreret pleje og behandling inklusiv ekstra areal til faciliteter til familierne samt adgang til udearealer
 • Integration af forskning, behandling og uddannelse: Bygningen designes med arealer til forskning og uddannelse tæt på patienterne, så forskning og uddannelse kan foregå "i fodenden af sengen" og med plads til samarbejde med forskningsmiljøer og erhvervsliv
 • Hospitalet er designet til hverdagen, så hverdagen ikke går i stå, fordi man er i behandling: Omverden inviteres ind på hospitalet i form af butikker og andre tiltag

Foranal​ysen har ​omfattet:

 • En kortlægning af eksisterende patientforløb
 • Anbefalinger fra faglige eksperter
 • Undersøgelser af brugernes oplevelse 
 • Erfaringsudveksling med førende børnehospitaler i hele verden

Tidsfaser for byggeriet

 • 2016 – 2017: Projektkonkurrence
 • 2018:         Projektforslag besluttes
 • 2019: Klargøring af byggegrund
 • 2020 - 23:         Byggeperiode og test af innovative løsninger
 • 2023 - 24:         Test af innovative løsninger og indflytning

Om Region Ho​​vedstaden

 • Driver hospitaler, forskning, handicaptilbud og sociale tilbud og løser opgaver inden for miljø.
 • Samarbejder med kommuner og erhvervsliv om udvikling af trafik, erhverv og uddannelse.
 • Ledes af folkevalgte politikere og er en offentlig myndighed

Om Rigs​hospitalet

Hvert år er ca. 37.000 børn, unge og gravide og deres familier i kontakt med Rigshospitalet. Enten på grund af et barn, der er sygt og har brug for behandling, eller fordi en lille nyfødt kommer til verden. 

Rigshospitalet er Danmarks største og mest specialiserede hospital med over 1.300 sengepladser. Rigshospitalet har lands- og landsdelsfunktion inden for stort set alle lægelige specialer. Rigshospitalet har hvert år over 100.000 indlagte patienter og over 700.000 patienter, som kommer til ambulante besøg (dvs. samtale, undersøgelse eller behandling uden indlæggelse).​

Om Ole Kirk's Fond 

Ole Kirk’s Fond blev oprettet i 1964 i erindring om LEGO Koncernens stifter, Ole Kirk​​ Kristiansen. Fonden er alment velgørende og støtter fortrinsvis sociale, kulturelle, humanitære og uddannelsesmæssige formål. Fondens formål er at fremme livskvalitet for børn og deres familier primært i Danmark. Ole Kirk’s Fond støtter ligeledes projekter og initiativer i Billund Kommune med henblik på at skabe gode og attraktive fritidsaktiviteter for områdets beboere og ansatte i LEGO Koncernen. www.olekirksfond.dk.

Redaktør