Nye værktøjer i kampen mod æggestokkræft

Kræft i æggestokkene er den form for underlivskræft, som flest kvinder dør af i Europa og USA. I 2011 døde således 140.000 kvinder af sygdommen. Da man endnu ikke kender den eksakte årsag til sygdommen, er tidlig opsporing, hurtig diagnostik og en skræddersyet behandlingsplan helt essentielt for at forbedre overlevelsen.

Gynækologisk Klinik har i et nyt forskningsprojekt udvi​klet og valideret et nyt værktøj​, der skal kunne bruges til tidlig risikovurdering af de kvinder med æggestokkræft, der også har andre medicinske sygdomme (komorbiditet). 

Undersøgelser har nemlig vist, at overlevelsen er dårligere for æggestokkræftpatienter, der har komorbiditet. Det understreger et behov for individuel tilpasning af kræftbehandlingen, da ikke alle patienter nødvendigvis har gavn af det samme behandlings- og kontrolforløb. 

Det nye værktøj kan bruges til at identificere særlige høj-risikopatienter tidligt i forløbet og kan indgå i den samlede vurdering af, hvordan kvinden hjælpes bedst muligt. Således kan patienter med alvorlig komorbiditet forberedes bedst mulig inden operation (ex. gennem justering af fast medicin) eller tilbydes kemoterapi inden operation (neoadjuverende).

Det nye værktøj, Ovarian Cancer Comorbidity Index (OCCI), er udviklet på baggrund af data fra mere end 2000 danske æggestokkræftpatienter registr​eret i Dansk Gynækologi​sk Cancer Database i årene 2005-08. Man har identificeret de medicinske sygdomme, der ser ud til at have en vigtigt indflydelse på overlevelsen hos kræftpatienterne. 

På baggrund af disse tal har man lavet et risikoscoringssystem, der også inkluderer patienternes alder, som er et andet vigtigt parameter i forhold til overlevelsen. Det nye risikoscoringssystem har man efterfølgende afprøvet på en helt anden gruppe danske æggestokkræftpatienter og set, hvordan scoren stemmer overens med patienternes faktiske overlevelse. Man så, at der var god overensstemmelse mellem patienternes risikoscore og deres overlevelse. ​

- OCCI er et meget simpelt værktøj, der ser ud til at kunne give en hurtig indledende risikovurdering af danske æggestokkræftpatienter. Næste step er nu at afprøve, hvor godt værktøjet kla​​rer sig på æggestokkræftpatienter fra andre lande, som muligvis er forskellige fra danske patienter på flere punkter. Derfor har vi etableret samarbejde med forskere fra både Texas i USA, Lund i Sverige og Oslo i Norge mhp. at lave yderligere validering af det nye værktøj, siger ph.d.-studerende Mette Noer, der er én af forskerne bag det nye værktøj, OCCI. 

Hun fortsætter: - Komorbiditet er langt fra den eneste vigtige faktor i forhold til overlevelsen ved æggestokkræft, men den nye risikoscore kan være med til at øge fokus på den gruppe kræftpatienter med komorbiditet, der har behov for en større grad af individuelt tilpasset behandling.

 Artiklen om det nye værktøj, der netop er blevet publiceret i tidsskriftet Gynecologic Oncology, er en del af Mette Noers ph.d.-projekt, som løber indtil marts 2018. Projektet har netop modtaget en bevill​ing fra Rigshospitalets forskningsudvalg.

Redaktør