Når vi inddrager patienter, udvikler vi samtidig hospitalet

Selvfølgelig skal patienter inddrages i deres egen behandling - det er jo dem, det handler om. Derfor kan det alligevel godt være svært at få inddragelse af patienter til at fungere i hospitalets hverdag.
​At det ikke er let at inddrage patienter i den daglige kliniske praksis viser bl.a. resultater af den landsdæk-kende ”Undersøgelse af Patientoplevelser”. Det har Finsencenteret på Rigshospitalet ønsket at ændre på. Derfor er centrets klinikker og afsnit gået i gang med at inddrage patienterne helt systematisk – og på nye måder. Formålet er at udvikle en praksis, hvor patienterne helt systematisk inddrages i alle væsentlige beslutninger. Det gælder både beslutninger om deres egen behandling, og beslutninger af mere organisatorisk karakter. Målet er at skabe en mere patientcentreret kultur og organisation. Arbejdet har stået på gennem tre år i samarbejde med Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse i Region Hovedstaden og den amerikanske organisation Planetree.  Nu er indsatsen evalueret med den konklusion, at Finsencenteret er godt på vej med at forme en kultur, hvor patienter er med ved bordet. Og centerets arbejde spiller præcist ind i Region Hovedstadens politiske målsætning om, at patientens situation styrer forløbet.

- Det er en ret unik indsats, der er i gang i Finsencentret, og der er meget læring at hente for andre, der vil arbejde med systematisk patientinddragelse. Når ledelsen går foran og tydeligt og vedholdende markerer, at det her er noget, vi vil, og når medarbejderne får mulighed for at arbejde helt konkret med at inddrage patienter på nye måder, giver det rigtig god mening for dem, siger Marie Fuglsang, leder af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, der har samarbejdet med Finsencentret og gennemført evalueringen. 

- Vi har en ambition om, at patienter og pårørende deltager i væsentlige organisatoriske beslutninger, fordi vi tror, at det giver bedre løsninger. Som ledelse kommunikerer vi retning og gør det tydeligt, at patientinddragelse ikke kan fravælges. Vi faciliterer rejsen, men svarene findes lokalt og drives af teamledelser, implementeringsagenter og dedikerede fagpersoner. Der er ikke én løsning, én måde at inddrage på, men mange veje at gå. Patienter er forskellige, og det skal vores tilgang til dem også være”, siger Mette Rosendal Darmer, centerchefsygeplejeske, Finsencentret.

- Det, der mest effektfuldt har åbnet vores øjne for nødvendigheden af at ændre arbejdsgange og tage patienternes tid og ønsker alvorligt – har helt klart været patienterne selv. På mange forskellige måder har vi haft patienter med i udvikling af nye løsninger – og det har givet en anden prioritering og fokus i forbedringsarbejdet,” siger projektleder Katrina Pitt Winther.

Eksempler på konkrete initiativer i Finsencentret

  • Fra stuegang til konsultation - mere involverende stuegang foregår i et særskilt rum, med ro og fred til at gennemgå undersøgelser, planer og spørgsmål
  • Ny organisering af modtagelsen - både ændringer i fysiske rammer og ændringer i arbejdsgange er gennemført for at sikre at patienter oplever en god modtagelse og et rart sted at ophold sig
  • Mindre ventetid for patienter - blodprøver kan tages på lokalhospital, så resultaterne er klar, når patienterne møder til konsultation i Finsencentret
  • Hæmatologiske patienter tilbydes kemoterapi i hjemmet – ved at patienter får mulighed for at tage en pumpe til kemoterapi med hjem frem for at blive indlagt
  • Nyt Patient- og Pårørende Råd for Finsencentret, hvor 12 patienter og pårørende samt 6 ledere mødes med fokus på at forbedre forholdende for centrets patienter og pårørende. Redaktør