Forskning skal finde årsag til den dødelige sygdom ALS – håbet er en fremtidig behandling

Læge og ph.d.-studerende Anne-Lene Kjældgaard fra Rigshospitalet har fået en halv million kroner til sin forskning i sygdommen ALS. Målet er at afdække, hvordan sygdommen opstår. En viden der på sigt kan bruges til at udvikle en behandling. 
​Årsagen til den aggressive og dødelige sygdom ALS er i dag ukendt, ligesom der heller ikke findes nogen behandling, der kan standse sygdommens udvikling. 

Læge og ph.d.-studerende Anne-Lene Kjældgaard fra Neuroanæstesiologisk Klinik, Rigshospitalet – Glostrup vil i samarbejde med Klinisk Immunologisk Afdeling på Rigshospitalet undersøge årsagen til sygdommen ALS, en alvorlig form for sklerose, der nedbryder nervebanerne, typisk over få år.  

Ny målemuligheder giver håb for afdækning af ALS 

Tidligere forskning har peget på, at immunsystemet og herunder i særdeleshed komplementsystemet – en vigtig del af immunsystemet – spiller en afgørende rolle i udviklingen af ALS. Men man har samtidig haft en begrænset viden om komplementsystemet, og hvordan man måler på det. 

I dag er det muligt at måle direkte på de forskellige komponenter i komplementsystemet og deres bidrag til det samlede immunrespons samt at finde defekter i komplementsystemet. De nye muligheder giver håb om at kunne afdække årsagen til ALS. 

”Forskningsstudiet skal afdække den rolle, som det medfødte immunsystem og specielt komplementsystemet spiller for ALS’ opståen og udvikling. På sigt er håbet, at det vil bane vejen for en målrettet og effektiv behandling til de mennesker, der rammes af denne alvorlige sygdom,” siger Anne-Lene Kjældgaard, ph.d.-studerende og læge på Neuroanæstesiologisk Klinik, Rigshospitalet – Glostrup. 

Studiet udføres i tæt samarbejde med én af verdens førende forskere inden for komplementsystemet, professor Peter Garred og hans forskningsgruppe på Molekylærmedicinsk Laboratorium ved Klinisk Immunologisk Afdeling på Rigshospitalet.

Anne-Lene Kjældgaard har modtaget 500.000 kr. fra Jascha Fonden til sit ph.d.-studie. 

Fakta om ALS

ALS (Amyotrofisk lateral sklerose) er en aggressiv, dødelig sygdom, der nedbryder de motoriske nervebaner, der styrer musklerne. Det betyder, at mennesker med ALS får tiltagende muskelsvind og vejrtræknings-, synke- og talebesvær. I den sidste fase af sygdommen er det nødvendigt med respiratorbehandling for at trække vejret. Den gennemsnitlige levetid fra diagnosen fastsættes er 3 år. Der ses mellem 80 og 160 nye tilfælde af ALS om året i Danmark.​Redaktør