Det Frie Forskningsråd støtter fire forskere

​Projekter indenfor bl.a. kræft, infektioner, blodpropsdannelse og neurobiologi modtager i alt 7,3 mio.kr. til ny forskning

Fire forskere fra Rigshospitalet har modtaget midler fra Det Frie Forskningsråd. Der har været stor konkurrence om midlerne, der gives til fri, forskeriniteret forskning: Indenfor området Sundhed og Sygdom er der kommet 383 ansøgninger, heraf har 57 projekter fået en bevilling. 

De fire projekter fra Rigshospitalet, som får støtte, er: 

Overlæge Kirsten Grønbæk, Hæmatologisk Klinik

Projekttitel: Targeting the Source of Relapse in Mantle Cell Lymphoma
Bevilget beløb: 1.855.800 kr.

Projektet kort: Over en 10-årig periode vil knap 60% af patienter med Mantel Celle Lymfom (MCL) få  tilbagefald af sygdommen, hvilket tyder på, at der findes ""hvilende"" MCL celler som undviger effekten af kemoterapi. I dette projekt vil vi identificere molekylære ændringer i MCL celler og deres mikromiljø i biopsier fra blandet andet diagnose- og tilbagefald. Ved at sammenligne disse fund håber vi at kunne afgøre, hvilke celler der er ufølsomme over for behandlingen og at klarlægge, hvilke molekylære forandringer, der fører til tilbagefald. Vores håb er, at behandling som målrettes mod de molekylære forandringer i MCL cellerne eller deres mikromiljø, som driver MCL tilbagefald, vil kunne øge overlevelsen og føre til helbredelse af MCL.

Overlæge Niels Obel, Infektionsmedicinsk Klinik

Projekttitel: Long term prognosis in patients with infections of the central nervous system
Bevilget beløb: 1.707.835 kr.

Projektet kort: Langtidsprognosen for patienter med sygdomme i centralnervesystemet som virussygdomme, flåtsygdom (borreliose) og syfilis er stort set ukendt. Det er projektets formål i et landsdækkende studie at indsamle data fra de danske mikrobiologiske afdelinger og herudfra identificere patienter med ovenstående sygdomme. Herefter er det hensigten ved hjælp af udtræk fra danske nationale registre at belyse, hvordan langtidsprognosen for disse personer er sammenlignet med baggrundsbefolkningen og patienternes søskende. Specielt vil der blive set på risikoen for død, udvikling af tilstødende sygdomme, og hvordan patienterne klarer sig i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Målet er blandt andet at identificere de patientgrupper, som sundhedsvæsenet efterfølgende skal have fokus på.

Professor, overlæge Peter Garred, Klinisk Immunologisk Afdeling

Undersøge betydningen af komplementsystemet for dannelsen af blodpropper
Bevilget beløb: 1.855.800 kr.

Projektet kort: Blodets evne til at koagulere er altafgørende for at forhindre ukontrolleret blødning. Komplementsystemet er en essentiel del af immunforsvaret i blodbanen og lokalt i vævet og fjerner mikroorganismer og døde celler. Nye data tyder på at komplementsystemet også spiller en vigtig rolle i blodet evne til at koagulere. Vi ønsker at belyse de bagvedliggende molekylære mekanismer for dette fænomen, hvilket kan have fundamental klinisk betydning ved en række akutte og kroniske sygdomstilstande. En sådan viden kan meget vel bane vejen for nye diagnostiske og prognostiske algoritmer samt nye behandlingsstrategier.

Professor, overlæge Gitte Moos Knudsen, Neurobiologisk Forskningsenhed

Vil etablere evidens for, at dyrestudier potentielt kan erstattes af nye metoder for hjernescanning af raske mennesker
Bevilget beløb: 1.844.021 kr.

Projektet kort: Udvikling af nye lægemidler til behandling af hjernesygdomme er ofte begrænset af, at traditionelle dyremodeller for disse sygdomme ikke egner sig til klart at forudsige lægemidlernes effekt hos mennesker. Det har således ofte vist sig, at lægemidler med lovende effekt i dyremodeller ikke har tilsvarende effekt, når de anvendes på mennesker.

Dette projekts formål er at etablere evidens for, at dyrestudier potentielt kan erstattes af nye metoder for hjerneskanning af raske mennesker, hvorved man hurtigere og mere præcist kan forudsige kliniske behandlingseffekter, inden et egentligt afprøvningsstudie i en stor gruppe patienter tilrettelægges, hvilket vil være revolutionerende.
Redaktør