2 nye patientkoordinatorer til børnehjerteområdet på Rigshospitalet

Rigshospitalet har pr 1. juni ansat to patientkoordinatorer, som skal sikre sammenhæng og koordination af patientforløb for børn og unge me​d medfødte hjertefejl fra hele landet samt internt på Rigshospitalet i overgangene mellem ambulatorier, sengeafsnit, klinikker og centre.​

​Patientkoordinatorerne skal fungere som faste kontaktpersoner for hjertebørn fra hele Danmark. B​​åde før, under og efter en hjerteoperation. Patientkoordinatorerne vil tage hånd om alle de spørgsmål og bekymringer, som familierne måtte have i relation til sygdom og behandling i tæt samspil med alle de involverede hospitaler og samarbejdspartnere.

F.eks. kan familierne have brug for at arra​​ngere skole til eventuelle søskende, brug for overnatning eller hjælp til at formidle kontakt til andre samarbejdspartnere eller støttetilbud.

Målet er, at familierne oplever stør​re tryghed gennem hele barnets indlæggelsesforløb, og at familierne har en fast tilknyttet kontaktperson gennem hele forløbet, uanset hvor i landet familierne kommer fra, og uanset hvor de skal ses undervejs i forløbet.

De to nye patientkoordinatorer​​​​​​

De to nye patientkoordinatorer, Rikke Ka​​rlsen og Birgitte Lykkeberg, vil i de kommende uger tage rundt på b​​esøg hos de samarbejdende afdelinger i Odense og Århus. Det er her hjertebørnene har forløb før og efter behandlingen på Rigshospitalet.​​


Rikke Karlsen har arbejdet inden for børnehjertekirurgien på Rigshospitalet siden 1996 og startede i 2008 i Hjerteamb​ulatoriet for Børn og Unge. Hun har siden 2008 været kontaktsygeplejerske for de hjertetransplanterede børn og familier på Rigshospitalet og er uddannet ungeambassadør.


Birgitte Lykkeberg kommer fra en stilling som klinisk sygeplejespecialist på Bispebjerg Hospital. Hun har fra 1998-2013 været ansat i Hjertecentret, på Kardiologisk Laboratorium, hvor hun​​ var en del af det team, der undersøger og behandler børn med medfødte hjertesygdomme. Birgitte Lykkeberg har en masteruddannelse i klinisk sygepleje. 


Redaktør