Europæisk certificering af laboratoriegenetikere på Rigshospitalet

​To laboratoriegenetikere i Klinisk Genetisk Klinik er som nogle af de første i Danmark blevet certificeret som ​​European Clinical Laboratory Geneticists (ErCLG).​

​De første danske kliniske laboratoriegenetikere blev i januar i år certificerede som ’Clinical Laboratory Geneticists (ErCLG)’ af European Board of Medical Genetics, heraf er de to ansat i Klinisk Genetisk Klinik i Juliane Marie Centret.

Certificeringen gives af European Board of Medical Genetics (EBMG) til fagfolk, der arbejder i klinisk genetiske laboratorier i Europa, og som har samme niveau mht. uddannelse og kompetencer. Certificeringen opnås baggrund af den enkeltes kompetencer, idet både uddannelse, herunder fx kurser og antallet af diagnostiske prøvesvar pr. år ligger til grund for vurderingen. Certificeringen gælder i fem år, hvorfor det er vigtigt for at kunne forny certificeringen, at man vedligeholder kompetencerne i et felt, som fornyes meget hurtigt.  

Udover at give et kvalitetsløft på efteruddannelsesområdet inden for klinisk laboratoriegenetik, giver EU-certificeringen også mulighed for fri bevægelighed mellem laboratorier inden for EU samt mulighed for at imødekomme eventuelle akkrediteringskrav til de klinisk genetiske laboratorier.

Certificeringen tager udgangspunkt i, at Dansk Selskab for Medicinsk Genetik har etableret en 4-årig efteruddannelse i klinisk genetik for naturvidenskabelige akademikere, der arbejder på de klinisk genetiske afdelinger i Danmark. Dermed kan molekylærbiologer, biologer, biokemikere, ingeniører, humanbiologer, kemikere m.fl. nu få en efteruddannelse, som er målrettet arbejdet på de klinisk genetiske afdelinger, og som kan certificeres i EU-regi. 

Med den nationale efteruddannelse er Danmark rykket op i den såkaldte gruppe 1, som omfatter lande, som har et nationalt uddannelsesprogram i overensstemmelse med de retningslinjer, som er beskrevet af European Board of Medical Genetics.

- Vi har gennem de sidste år arbejdet med at lave en efteruddannelse for denne gruppe i det lægelige speciale, Klinisk Genetik, fortæller Lotte Risom, der er næstformand i uddannelsesudvalget, og som har arbejdet med at få efteruddannelsen for kliniske laboratoriegenetikere op at stå. Hun er til dagligt ansat i som senior specialist i Klinisk Genetisk Klinik i Juliane Marie Centret på Rigshospitalet. 

- Efteruddannelsen er et nationalt initiativ, hvilket har været vigtigt for os for at sikre kvaliteten nationalt. At vi så samtidig er blevet godkendt på EU niveau er en glædelig nyhed, fortæller Lotte Risom.


Redaktør