Nyt selskab sætter fokus på unge i det danske sundhedsvæsen

​Det skønnes, at omkring 10 % af danske unge oplever at blive alvorligt syg eller lide af en kronisk sygdom. Sygdom i ungdomsårene giver de unge helt særlige udfordringer i forhold til udvikling, uddannelse og overgangen til voksenlivet. Desuden har ungdomsårene stor betydning for sundhedsvaner i voksenlivet for både raske og syge unge.

 

Der er behov for opsporing af og støtte til sårbare unge for at sikre folkesundheden for de kommende generationer. For unge, der lider af alvorlige og kroniske sygdomme, kan de sær​lige udfordringer omkring egenomsorg og overgangen fra børne- til voksenregi føre til utilstrækkelig behandling og betyde nedsat livskvalitet og en dårligere prognose.

En tværfaglig gruppe i det danske sundhedsvæsen er nu gået sammen om at oprette et selskab, der skal tage hånd om dette område. Selskabet, som blev stiftet i november 2015, hedder Dansk ​Selskab for Ungdomsmedicin.

Selskabet har til formål at fremme opmærksomheden og viden omkring unge og deres særlige behov i det danske sundhed​svæsen, herunder: ​

  • at fremme viden om hvordan vi forebygger sygdom og sikrer sundhed og trivsel for unge
  • at fremme forskning og viden om unges sundhed og særlige behov i forbindelse med akutte og kroniske sygdomme, herunder rehabilitering
  • at understøtte uddannelse af sundhedspersonale i det danske sundhedsvæsen
  • at skabe internationale kontakter med henblik på at styrke forskningen i ungdomsmedicin til gavn for de unge
  • at arbejde for at øge inddragelse af unge patienter i sundhedsvæsenet.


Bestyrelsen består af repræsentanter fra både Rigshospitalet, Aarhus Universitetshospital, Herlev​ Hospital, Steno Diabetescenter, Nordsjællands Hospital, Odense Universitetshospital samt en læge fra almen praksis. Formand for selskabet er læge Kirsten Boisen fra Ungdomsmedicinsk​​ Videnscenter på Rigshospitalet. ​

Ungdomsmedicin er et nyt område i Danmark, og der er behov for forskning, personaleuddannelse og aktiv inddragelse af unge for at kunne møde unges behov og sikre alle unge de bedste muligheder. Den viden, som samles i selskabet, skal danne basis for at rådgive beslutningstagere og myndigheder i det danske sundhedsvæsen.

​​Tilmelding kan ske via kontakt til Kirsten Boisen via kirsten.boisen@regionh.dk

Redaktør