Nyt professorat sætter fokus på hele spektret inden for medfødt hjertesygdom

​Professor, overlæge Lars Søndergaard søsætter de kommende år en række forskningsprojekter, som skal dække hele spektret inden for medfødt hjertesygdom – fra fosterstadiet og langt ind i voksenlivet. Særligt den voksne patientgruppe er ukendt land for forskerne, fortæller professoren. 

Mere end 500 danske børn fødes hvert år med hjertesygdom, knap 1 ud af 100 nyfødte. Det gør hjertesygdom til den hyppigste medfødte sygdom i Danmark. Tidligere ville mange af børnene dø, men i dag lever hovedparten af børn med medfødt hjertesygdom langt ind i voksenlivet, og mange kan få et helt normalt liv med sygdommen takket være nye diagnostiske metoder og behandlinger. 

- Vi er blevet bedre til at diagnosticere og behandle børnene tidligt og skånsomt med nye metoder og operationsteknikker. Det har haft den positive udvikling, at vi i dag har mere end 25.000 voksne, som lever med medfødt hjertesygdom i Danmark, og det er en interessant patientgruppe, som på mange måder er helt ukendt land for os, netop fordi vi ikke tidligere så disse hjertebørn blive voksne, siger Lars Søndergaard, som er tiltrådt professoratet ved Københavns Universitet og Rigshospitalet.

Lars Søndergaard_portræt_270x219.jpg 

Lars Søndergaard har en lang forskerkarriere bag sig, også inden for strukturel hjertesygdom, hvor han siden sin ansættelse på Rigshospitalet tilbage 1993 og særligt de seneste 10-15 år har været med til at bringe Rigshospitalet i front med nye skånsomme operationsmetoder med mitraclip og TAVI til behandling af hjerteklapper ved hjælp af kikkertindgreb. Interessen for voksne med medfødt hjertesygdom opstod blandt andet under et ophold i London, hvor han arbejdede som hjertelæge i tre år. Og erfaringer fra udlandet er vigtige for den videre forskning, lyder det fra Lars Søndergaard:

- Vi kan lære meget af vores kolleger i udlandet, bl.a. i England, hvor man har taget nye metoder i brug til behandling af hjertebørn 10 år før danske kirurger. Jeg glæder mig derfor over, at Københavns Universitet og Rigshospitalet med dette professorat har valgt at satse på forskningen i medfødt hjertesygdom. Det er et tilsagn og en særlig prioritering af området, som vil løfte den kliniske forskning og mulighederne for at introducere ny klinisk praksis, ikke kun på Rigshospitalet, men også på tværs af centre i Danmark og i udlandet. Det er oplagt, at vi samarbejder på tværs i forskningsprojekterne, så vi sikrer et tilstrækkeligt patientvolumen.

Fredag 22. januar 2016 holder Lars Søndergaard tiltrædelsesforelæsning på Rigshospitalet. Professoratet er tilknyttet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og med en tilhørende overlægestilling i Hjertemedicinsk Klinik på Rigshospitalet. 


Kontakt:
Prof., overlæge Lars Søndergaard, tlf. 35 45 86 93

Redaktør